Aktuella redovisningsfrågor

Form: KEF
Mer information: Aktuella redovisningsfrågor 

Datum & Tid

Datum: 18 nov, 2020 Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Har ni hanterat de förändrade kraven på redovisning av leasing som gäller från 2019? Vill du vägledning för tillämpning av de nya rekommendationerna om förvaltningsberättelse och drift och investeringsredovisning? Hur ska Coronarelaterade transaktioner hanteras?

 

Kraven på den kommunala redovisningen har blivit tydligare i och med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. Tillsammans med Rådet för kommunal redovisning rekommendationer innebär det att det finns en hel del att åtgärda och ta ställning till i redovisningen och i utformningen av årsredovisningen. Vi bjuder därför in till en temadag om aktuella redovisningsfrågor där du också får möjlighet att ställa frågor. Temadagen är också ett utmärkt tillfälle att framföra synpunkter och önskemål på RKR:s arbete.

Deltagarantalet är begränsat för att möjliggöra frågor och synpunkter från deltagarna.

 

Program: Aktuella redovisningsfrågor (pdf)

 

Program

Några av de punkter som kommer att tas upp

 • Inför årsredovisning 2020
  • Rekommendationer som träder i kraft 2020
  • Tolkningsfrågor i rekommendationer som gäller från 2019
  • Tilläggsupplysningar- ny skrift från RKR
  • Hur hantera avvikelser - upplysning om påverkan på resultat och ställning
  • Hur påverkar Corona
 • Särskilda redovisningsfrågor, bl.a.
  • Redovisning av detaljplaneutgifter
  • Redovisning av bidrag till infrastruktur
  • Värdering av pensionsskulden
  • Redovisning av anläggningsavgifter
  • Delårsrapporten
 • Iakttagelser i 2019 års årsredovisningar
  • Vi har bland annat tittat särskilt på förvaltningsberättelsen
 • Synpunkter och önskemål på Rådet för kommunal redovisnings arbete

 

Föreläsare

Torbjörn Tagesson, Kanslichef, Rådet för kommunal redovisning

Ola Eriksson och Hans Petersson Kommunalekonomernas förening

Information

Sista anmälningsdag
11 nov, 2020
Pris

Medlem: 3 900 kr
Icke-medlem: 4 900 kr

Boka senast 11 oktober och få 700 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram