Aktuella redovisningsfrågor

Form: KEF
Mer information: Aktuella redovisningsfrågor 

Datum & Tid

Datum: 19 nov, 2021 Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Scandic Opalen, Göteborg

 

Kraven på den kommunala redovisningen har blivit tydligare, men också mer omfattande i och med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning trädde i kraft 2019. Tillsammans med Rådet för kommunal redovisning uppdaterade rekommendationer innebär det att det finns en hel del att åtgärda och ta ställning till i redovisningen och i utformningen av årsredovisningen.
Vi bjuder därför in till den årliga temadagen om aktuella redovisningsfrågor där du också får möjlighet att ställa frågor inför ditt arbete med att b.la. upprätta årsredovisningen. Temadagen är också ett utmärkt tillfälle att framföra synpunkter och önskemål på RKR:s arbete.

Deltagarantalet är begränsat för att möjliggöra frågor och synpunkter från deltagarna.

 

Kursinnehåll – Aktuella redovisningsfrågor (pdf) 

 

Program

Några av de punkter som kommer att tas upp

 • Inför årsredovisning 2021
  – Nya eller uppdaterade Rekommendationer som träder i kraft 2021
  – Tolkningsfrågor i rekommendationer som gäller från 2019
  – Tilläggsupplysningar- uppdaterad skrift från RKR
  – Hur påverkar Corona utformningen av årsredovisningen

 

 • Särskilda redovisningsfrågor, bl.a.
  – Förvaltningsberättelsen
  – Drifts- och investeringsredovisningen
  – Leasing
  – Försäkringsersättningar - utrangering vs nedskrivning

 

 • Vad kan utvecklas i den kommunala årsredovisningen?
  – Iakttagelser i 2020 års årsredovisningar
  – Covid19-hur redovisade kommunerna
 • Delårsrapportering - en praxisstudie
 • En effektivare ekonomistyrning kommuner och regioner

 

För vem passar temadagen?

Temadagen vänder sig till dig som arbetar med redovisningsfrågor i kommuner, regioner och kommunalförbund. Särskilt stor nytta har du som arbetar med årsbokslut och årsredovisning.

 

Föreläsare

Torbjörn Tagesson, Kanslichef, Rådet för kommunal redovisning Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening

Information

Sista anmälningsdag
1 nov, 2021
Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 4 900 kr

Boka senast 30 september och få 600 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram