Aktuella redovisningsfrågor

Form: KEF
Mer information: Aktuella redovisningsfrågor 

Datum & Tid

Datum: 28 nov, 2017 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Scandic Crown

Kommunalekonomernas förening inbjuder till temadagar om aktuella redovisningsfrågor med inriktning på nyheter och tips inför 2017 års bokslut

Programpunkter

Under dagen tar vi bland annat upp:

  • Aktuellt från Rådet för kommunal redovisning.
  • Nya informationer: Redovisning av rivnings- och saneringsutgifter, Redovisning av kapitalförsäkring till förmån för anställda och förtroendevalda, Redovisning av överskottsmedel.
  • Praxisundersökningar: Komponentavskrivning, Flyktingbidraget.
  • Pågående projekt och översyner: Kassaflödesanalys, Redovisning av statsbidrag, Aktivering av eget arbete mm Materiella anläggningstillgångar.
  • Aktuellt från BFN, Nedskrivning av tillgångar i kommunala bolag, verifikationer när anställda betalar.
  • Redovisning av leasing, hur ska leasing redovisas? Kommer nya skatteregler innebära att fler avtal med de kommunala bolagen kommer att redovisas som finansiell leasing?
  • Praxis i årsredovisning 2016 vi har granskat drygt 10% av 2016 års årsredovisningar, goda exempel och förbättringsmöjligheter.
  • Övrigt inför bokslut 2017.

Målsättningen med dagen är att det ska finnas stort utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte, därför är deltagarantalet begränsat. Dagen är också ett utmärkt tillfälle att framföra utvecklingsönskemål till Rådet för kommunal redovisning.

Information

Sista anmälningsdag
26 okt, 2017
Pris

Medlem: 2 950 kr
Icke-medlem: 3 660 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram