Aktuella redovisningsfrågor

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Aktuella redovisningsfrågor 

Datum & Tid

Datum: 29 nov, 2018 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Scandic Kramer

Kommunalekonomernas förening inbjuder till temadagar om aktuella redovisningsfrågor med inriktning på nyheter och tips inför 2018 års bokslut och nyheter inför redovisningsåret 2019.

Programpunkter

  • Ny lag för kommunal bokföring och redovisning. Vi går igenom förslaget och lyfter fram nyheterna men också det som kan upplevas som nytt. Vad innebär tex kravet vid avvikelser att man ska redogöra för effekt på resultat och ställning?
  • Årets praxisundersökning. Vi har gått igenom samtliga kommuner som börjar på U och V samt två landsting. Vi redovisar vad vi hittat och inte hittat. Vi utser bland annat bästa kassaflödesrapport, bästa utvärdering av ekonomisk ställning samt bästa beskrivning av väsentliga personalförhållanden.
  • Nytt från rådet för kommunal redovisning. Rådet håller på med omarbetning av samtliga sina rekommendationer samt framtagande av två helt nya rekommendationer inför redovisningsåret 2019. I samband med uppdateringen görs också en del förtydliganden som kan påverka även innevarande bokslut. Vi diskuterar innehåll och konsekvenser.
  • Övrigt. Vi tar Riksrevisionens granskning av räkenskapssammandraget och en del annat aktuellt.
  • Som vanligt ger vi utrymme för diskussion och frågor och möjlighet att lämna synpunkter på Rådets för kommunal redovisnings nuvarande och framtida arbete.

Målsättningen med dagen är att det ska finnas stort utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte, därför är deltagarantalet begränsat. Dagen är också ett utmärkt tillfälle att framföra utvecklingsönskemål till Rådet för kommunal redovisning.

Medverkande

Torbjörn Tagesson, Kanslichef, Rådet för kommunal redovisning
Ola Eriksson, Kanslichef, Kommunalekonomernas förening.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
15 okt, 2018
Pris

Medlem: 3 250 kr
Icke-medlem: 3 950 kr

Boka före den  14 september och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram