Aktuella redovisningsfrågor för revisorer

Datum/Tid
Datum: 26 nov, 2020
Tid: 08:30 - 15:00

Ort
Distansutbildning


Vilka är de viktiga redovisningsfrågorna som dykt upp i och med den nya lagen och RKRs nya rekommendationer? Vad ska jag som revisor vara särskilt uppmärksam på vi granskningen av 2020 års räkenskaper? Vad händer med förutsättningarna för redovisningsrevisionen?

 

Kommunalekonomernas förening i samverkan med SKYREV anordnar för första gången en temadag om aktuella redovisningsfrågor och redovisningsrevision. Temadagen är också ett utmärkt tillfälle att framföra synpunkter och önskemål på RKRs arbete.

Deltagarantalet är begränsat för att möjliggöra frågor och synpunkter från deltagarna.

 

Program: Aktuella redovisningsfrågor för revisorer (pdf) 

 

Program

Några av de punkter som kommer att tas upp

 • Inför årsredovisning 2020
  • Rekommendationer som träder i kraft 2020
  • Tolkningsfrågor i rekommendationer som gäller från 2019
  • Tilläggsupplysningar
   • Hur hantera avvikelser – upplysning om påverkan på resultat och ställning
  • Hur påverkar Corona
 • Särskilda redovisningsfrågor, bl.a.
  • Exploateringsredovisning, detaljplaneutgifter, exploateringsbidrag mm
  • Redovisning av bidrag till infrastruktur
  • Värdering av pensionsskulden
  • Redovisning av anläggningsavgifter
  • Sammanställda räkenskaper
  • Leasing
 • Iakttagelser i 2019 års årsredovisningar
 • Redovisningsrevisionsfrågor
  • a vad händer med standard för redovisningsrevision och hur förväntas det påverka
 • Synpunkter och önskemål på Rådet för kommunal redovisnings arbete

 

Föreläsare

Torbjörn Tagesson, Kanslichef, Rådet för kommunal redovisning

Ola Eriksson, seniorkonsult, Kommunalekonomernas förening

Per-Åke Brunström, EY och ordförande i Skyrevs Kommitté för god revisors- och revisionssed

 

 

Pris

Pris: 4 900 kr

Boka senast 11 oktober och få 700 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

19 nov, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Aktuella redovisningsfrågor för revisorer

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Tekniskt underhåll den 27 oktober kl. 18–20

Tisdagen den 27 oktober kl. 18–20 genomför vi ett planerat, tekniskt underhåll. Under denna period går det inte att boka kurser eller att nå oss via mejl.