Analysera rätt saker – olika metoder för analys

Datum & Tid

Datum: 26 maj, 2020 Tid: 09:00 - 12:30

Kursen är fulltecknad Kommer nytt kursdatum inom kort

 

Distansutbildning

 

De närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Vi vet också att Corona-krisen kommer påverka framtiden i form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för t ex försörjningsstöd. Med största säkerhet kommer inte skatteunderlagets tillväxt att räcka för att möta uppräknade faktorer. En viktig del för att minimera skattehöjningar och/eller minimera besparingar är att effektivisera verksamheten genom att göra goda analyser som visar på olika effektiveringsmöjligheter.

Ekonomer och chefer kommer därför bli tvungna att lägga allt mer tid på att analysera verksamheten. I detta seminarium diskuteras övergripande några analysmodeller och metoder som du som ekonom eller chef kan använda för att analysera verksamheten för att öka effektiviteten. Tanken med föreläsningen är att ge inspiration att använda dessa verktyg i sin vardag.

 

Innehåll

Inledning

- Från kamrer till analytiker

- PDCA

Analysera och kartlägg med nulägesanalys

- SWOT analys

- GAP analys

 Analysera och kommunicera, risker, problem och avvikelser

- Kort om begreppet brutto och nettorisk

- Vad är ett problem?

- Varför kan det vara viktigt med en tydlig beskrivning av problemet

 

Analysera orsaker till problem, risker och avvikelser

- Analysmetoder för att analysera  (5 varför, fiskbensanalys)

- Tekniker för att prioritera

 

Analysera kostnadsutvecklingen

- Kostnadsanalys

- Härledda prioriterade aktiviteter

 

Föreläsare

Föreläsare är Hans Petersson, som verkar på Kommunalekonomernas förening (KEF) och Förvaltningshögskolan. Vidare medverkar Göran Persson-Lingman från KEF. Båda har lång erfarenhet av kommunal verksamhet.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i alla ekonomer som vill lära sig mer om olika analysmodeller. Den är även lämplig för andra yrkesgrupper, som chefer och projektledare.

Information

Sista anmälningsdag
22 maj, 2020
Anmälan
Pris

Medlem: 995 kr
Icke-medlem: 1 195 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram