Analysera resultaten med Kolada

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 11 apr, 2017 Tid: 09:30 - 16:15

Plats: Saturnus Konferens

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en temadag kring jämförelser och workshop kring Kolada. Temadagen ger deltagarna en bra kunskap kring hur man hittar bland alla nyckeltal och hur man med hjälp av Kolada kan analysera sina resultat. Deltagarna får själva gör urval och lära sig att spara. Ett antal övningsuppgifter behandlas. Vidare beskrivs också fortsatt utveckling bland annat kring statistik per enhet.

Program

  • Du får en översiktlig information om bakgrund, syfte samt innehåll i Kolada.
  • Vi visar Koladas funktioner och möjligheter. Ger dig exempel på hur du söker fram och presenterar statistiken samt få stöd i analysarbetet.
  • Alla får möjlighet att pröva sig fram utifrån egna intressen och behov.
  • Deltagarna får en egen lathund, som listar olika funktioner att följa.
  • Utbildaren är med som en resurs, svarar på frågor och hjälper deltagarna vid behov.
  • Slutligen diskuterar vi om de nya nyckeltalen kring hållbar utveckling och de utvecklingsplaner som RKA har kring Kolada.

Information

Sista anmälningsdag
14 mar, 2017
Pris

Medlem 1 650 kr
Icke medlem 1950 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram