Analysera resultaten med Kolada – Göteborg

Datum/Tid
Datum: 17 maj, 2019
Tid: 10:00 - 16:15

Ort
Göteborg City Konferens


Kommunalekonomernas förening inbjuder till en temadag kring jämförelser och workshop kring Kolada. Temadagen ger deltagarna en bra kunskap kring hur man hittar bland alla nyckeltal och hur man med hjälp av Kolada kan analysera sina resultat. Deltagarna får själva gör urval och lära sig att spara. Ett antal övningsuppgifter behandlas. Vidare beskrivs också fortsatt utveckling bland annat kring statistik per enhet.

 

Program

Program – Analysera resultaten med Kolada, Göteborg, pdf

  • Du får en översiktlig information om bakgrund, syfte samt innehåll i Kolada.
  • Vi visar Koladas funktioner och möjligheter. Ger dig exempel på hur du söker fram och presenterar statistiken samt få stöd i analysarbetet.
  • Alla får möjlighet att pröva sig fram utifrån egna intressen och behov.
  • Deltagarna får en egen lathund, som listar olika funktioner att följa.
  • Utbildaren är med som en resurs, svarar på frågor och hjälper deltagarna vid behov.
  • Slutligen diskuterar vi om de nya nyckeltalen kring hållbar utveckling och de utvecklingsplaner som RKA har kring Kolada.

 

Kursledare

Kursen leds av Camilla Eriksson från Rådet för kommunala analyser (RKA). Vidare medverkar Hans Petersson från KEF.

 

OBS! Ta med egen dator vid denna temadag.

 

Pris

Medlem: 2 400 kr
Icke-medlem: 2 900 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

19 apr, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Analysera resultaten med Kolada

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png