Analysera resultatet med Kolada

Datum/Tid
Datum: 30 Nov, 2017
Tid: 10:00 - 16:15

Ort
Scandic Opalen


Kommunalekonomernas förening inbjuder till en temadag kring jämförelser och workshop kring Kolada. Temadagen ger deltagarna en bra kunskap kring hur man hittar bland alla nyckeltal och hur man med hjälp av Kolada kan analysera sina resultat. Deltagarna får själva gör urval och lära sig att spara dessa. Ett antal övningsuppgifter behandlas. Vidare beskrivs RKA´s fortsatta utveckling bland annat kring statistik per enhet.

Program

  • Du får en översiktlig information om bakgrund, syfte samt innehåll i Kolada.
  • Vi visar Koladas funktioner och möjligheter. Ger dig exempel på hur du söker fram och presenterar statistiken i såväl Jämföraren som Fri sökning dessutom får Du stöd i analysarbetet.
  • Alla får möjlighet att pröva sig fram utifrån egna intressen och behov.
  • Deltagarna får en egen lathund, som listar olika funktioner.
  • Utbildaren är med som en resurs, svarar på frågor och hjälper deltagarna vid behov.
  • Slutligen diskuterar lyssnar vi in nya användarönskemål och diskuterar de senaste tabellerna i Jämföraren samt de utvecklingsplaner som RKA har kring Kolada.

 OBS! Ta med egen dator vid denna temadag.

Pris

Medlem: 1 650 kr
Icke-medlem: 1 950 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

27 okt, 2017

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Analysera resultaten med Kolada

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png