Arkivering och hantering av räkenskapsinformation

Datum & Tid

Datum: 3 dec, 2021 Tid: 12:30 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en kortkurs om arkiv och hantering av den information som hanteras inom redovisningen.

Arkivlagen föreskriver att allmänna handlingar bevaras för att möjliggöra insyn i kommunernas verksamheter och tillgodose behovet av information för såväl enskilda personer som kommunala myndigheter. Utöver det ska våra kommunala arkiv bevaras för forskningens behov. En stor del av den information som hanteras inom redovisningen är allmänna handlingar. Redovisningslagen ställer krav på hantering av räkenskapsinformation.
Även EU ställer krav på hur information hanteras. En god ordning främjar förtroendet för kommunens olika verksamheter. En bristande hantering kan ge ett flertal negativa konsekvenser.
I kursen går vi igenom arkivlagens syften och regler samt redovisningslagens krav på räkenskapsinformation.

Vi kommer att gå igenom metoder för att identifiera handlingar inom redovisningen (räkenskapsinformation m.m.).

Kursinnehåll

Kursinnehåll – Arkivering och hantering av räkenskapsinformation (pdf) 

 • Offentlighetsprincipen, Allmänna handlingar och räkenskapsinformation
  Vad är en allmän handling? När blir digital information allmän handling? Arkiverade handlingar ska bevaras men hur, hur länge och varför? Vad innebär begreppet räkenskapsinformation?

 

 • Vad är räkenskapsinformation
  Vad är räkenskapsinformation och vad är inte räkenskapsinformation?

 

 • Krav på arkivering
  Arkivlagen och redovisningslagens krav på räkenskapsinformation. Varför ska vi bevara information och hur länge? Exempel på andra krav som ställs, t ex en kostnadseffektiv hantering. Får man gallra och i så fall när?

 

 • Kartläggning av redovisningsinformation
  Hur kan man arbeta för att få en nulägesbild avseende information och handlingar inom redovisningen? (processorienterad arkivredovisning, systemdokumentationen som medel för kartläggning av informationsflöden och verifieringskedjor)

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till ekonomer, arkivansvariga chefer och arkivarier, IT ochsystemansvariga samt övriga som har intresse av att fördjupa sina kunskaper i hanteringen av allmänna handlingar m.m.

 

Föreläsare

Eva Lindelöw Sjöö är arkivarie och har i 30 år arbetat med informations- och arkivfrågor både som anställd och som konsult inom kommunal sektor. Hon har under åren 2008-2021 varit ledamot i Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, som bl.a. ger ut skriftserien ”Bevara eller gallra” och är bland annat en av två medförfattare till skriften ”Vem bestämmer om arkiv i kommunen”.

Göran Persson Lingman, Kommunalekonomernas förening (KEF). Göran har arbetat över 25 år som revisor. Han har lång erfarenhet kring olika metoder som kan användas för att förbättra hanteringen av räkenskapsinformation.

Information

Sista anmälningsdag
26 nov, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 1 900 kr
Icke-medlem: 2 200 kr

Boka senast 15 november och få 300 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram