Arkivering och hantering av räkenskapsinformation

Datum & Tid

Datum: 21 maj, 2021 Tid: 13:00 - 16:30

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en kortkurs om arkiv och hantering av den information som hanteras inom redovisningen.

Arkivlagen föreskriver att allmänna handlingar bevaras för att möjliggöra insyn i kommunernas verksamheter och tillgodose behovet av information för såväl enskilda personer som kommunala myndigheter. Utöver det ska våra kommunala arkiv bevaras för forskningens behov.

En stor del av den information som hanteras inom redovisningen är allmänna handlingar.   Redovisningslagen ställer krav på hantering av räkenskapsinformation.  Även EU ställer krav på hur information hanteras.  En god ordning främjar förtroendet för kommunens olika verksamheter.  En bristande hantering kan ge ett flertal negativa konsekvenser.

I kursen går vi igenom arkivlagens syften och regler samt redovisningslagens krav på räkenskapsinformation.

Vi kommer att gå igenom metoder för att identifiera handlingar inom redovisningen (räkenskapsinformation m.m.)

 

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll: Arkivering och hantering av räkenskapsinformation (pdf)

 

 • Offentlighetsprincipen, Allmänna handlingar och räkenskapsinformation
  Vad är en allmän handling?  När blir digital information allmän handling? Arkiverade handlingar ska bevaras men hur, hur länge och varför? Vad innebär begreppet räkenskapsinformation?   
 • Vad är räkenskapsinformation
  Vad är räkenskapsinformation och vad är inte räkenskapsinformation?
 • Krav på arkivering
  Arkivlagen och redovisningslagens krav på räkenskapsinformation. Varför ska vi bevara information och hur länge? Exempel på andra krav som ställs, t ex en kostnadseffektiv hantering.  Får man gallra och i så fall när?
 • Kartläggning av redovisningsinformation
  Hur kan man arbeta för att få en nulägesbild avseende information och handlingar inom redovisningen?  (processorienterad arkivredovisning, systemdokumentationen som medel för kartläggning av informationsflöden och verifieringskedjor)

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till ekonomer, arkivansvariga chefer och arkivarier, IT och- systemansvariga samt övriga som har intresse av att fördjupa sina kunskaper i hanteringen av allmänna handlingar m.m.

 

Föreläsare

Eva Lindelöw Sjöö är arkivarie och har sedan 28 år arbetat med kommunala arkivfrågor såväl inom kommuner, landsting och som konsult inom kommunal sektor. Eva är idag enhetschef för kommunarkivet och kanslienheten i Gävle kommun. Hon är ledamot i Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor som bl.a. ger ut skriftserien ”Bevara eller gallra” och är bland annat en av två medförfattare till skriften ”Vem bestämmer om arkiv i kommunen”.

Göran Persson Lingman, Kommunalekonomernas förening (KEF).  Göran har arbetat över 25 år som revisor.  Han har lång erfarenhet kring olika metoder som kan användas för att förbättra hanteringen av räkenskapsinformation.

 

 

Information

Sista anmälningsdag
10 maj, 2021
Pris

Medlem: 1 700 kr
Icke-medlem: 2 100 kr

Boka senast 1 maj och få 300 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram