Artificiell intelligens och digitalisering

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 13 maj, 2019 - 14 maj, 2019 Tid: 10:00 - 16:00

Plats: Scandic Star Hotell, Sollentuna

- Hur går vi tillväga i praktiken?

Är den offentliga sektorn redo att ta till sig den teknologiska revolutionen och utnyttja dess fördelar?

2018 genomförde KEF det första seminariet på temat AI och digitalisering med fokus på vad det är samt en teoretisk utgångspunkt. Vårt mål är att årligen genomföra detta seminarium med olika inriktning, och 2019 kommer dagarna mestadels ha fokus på hur man kan göra i praktiken.

Det ökade trycket och kraven på att effektivisera den offentliga sektorn gör att vi måste ifrågasätta hur vi arbetar och vilka verktyg vi kan använda för att skapa värde för medborgarna. Det finns flertalet digitala verktyg såsom kognitiva datorer, artificiell intelligens (AI) och botar som kan lösa en hel del av de utmaningar den offentliga sektorn står inför. Det är en utmaning att i verksamhetsutvecklingen inte ”asfaltera kostigar” med den nya tekniken utan samtidigt med digitaliseringen även utveckla befintliga och etablera nya verksamhetsprocesserna.

Detta seminarium tar utifrån olika mestadels praktiska perspektiv, upp dessa frågor eftersom det är något som påtagligt kommer att påverka rutiner och arbetsuppgifter framöver. Under två dagar är vårt fokus på hur vi med AI och digitalisering kan effektivisera och dessutom höja kvaliteten på vårt arbete inom offentlig sektor – till nytta för medborgarna. Redan idag finns tillämpningsexempel kopplade till beslutsstöd inom hälso- och sjukvård, handläggarrobotar och adaptiva program på utbildningsområdet. Även inom ekonomiområdet gör AI sina framsteg i tillämpningar inom olika IT-stöd.

 

Föreläsare

  • Sandra Särav, Global Affairs Director Government CIO Office Estonia.
  • Åsa Zetterberg, tidigare Sveriges och världens första nationella CDO.
  • Göran Lindsjö, rådgivare Regeringskansliet och amerikanska organisationer i AI-frågor. Han är också en frekvent anlitad föreläsare och inspiratör företagsinternt, på konferenser och universitet i Europa och USA
  • Cecilia Lejon och Ola Johnsson, Rådgivare offentlig sektor, PwC och KEF-partner
  • Roland Svensson, KEF, ansvarig för projektet ”Den digitala ekonomen”som genomförs tillsammans med KEFU på Lunds universitet.
  • Filippa Jennersjö, CIO på Arbetsförmedlingen (AF) Tidigare IT-konsult och utvecklare av e-handelslösningar. Under tretton år var hon på ICA, de sista sex som chef för verksamhetsutveckling och IT.
  • Johan Gabrielsson, AF. Johan Gabrielsson är Enhetschef på IT-avdelningen med ansvar för myndighetens IT-basplattformar, bl a AI och Datadriven Analys. Johan har tidigare arbetat som IT-konsult under 17 år, både inom privat och offentlig sektor.
  • Jörgen Sandström, Digitaliseringsdirektör, Västerås stad.
  • Sara Persson, Avdelningschef Digitalisering och projektledare för Robotics, Region Skåne.

 

Program

Program - Artificiell intelligens och digitalisering (pdf)

Dag 1

09.30-10.00
Registrering och kaffe

10.00
Inledning, Kella Norlander, KEF

10.10–10.30
Den digitala ekonomen
Roland ger oss en kort exposé av det pågående projektet samt vad som hittills kommit fram. Roland Svensson, KEF

10.30–12.00
Arbetsförmedlingens AI-resa
En teknisk och kulturell resa som tog avstamp i vår oförmåga att lösa några viktiga verksamhetsfrågor inom matchning och vägledning, i kombination med stor nyfikenhet på ny teknik hos några av våra medarbetare. Vi delar med oss av de övergripande koncepten i våra lösningar, rekommendationer, misstag och lärdomar utifrån våra erfarenheter samt våra planer framåt.
Filippa Jennersjö samt Johan Gabrielsson, AF

12.00- 13.00 Lunch

13.00–14.30
Digital förnyelse och samhällets utmaningar ” en smartare välfärd”
Offentlig verksamhet har en stor press att klara de utmaningar vi står inför, demografi och ökade ambitioner kombinerat med svårigheter att rekrytera och tävla om de ”talanger” som finns på marknaden behöver hanteras. Att utveckla verksamheten med teknik kan absolut vara en stor hjälp i transformeringen till morgondagens offentliga tjänster. Vi kommer att få ta del av hur Västerås stad har löst en del av de utmaningar som väntar vårt framtida samhälle.
Jörgen Sandström, Västerås stad

14.30-15.00 Eftermiddagsfika

15.00–16.30
Resan mot AI. Region Skånes erfarenheter och kommande utvecklingsresa inom ekonomi- och serviceområdet
Sara Persson från Region Skåne delger oss sina tankar om den utvecklingsresa som just nu pågår inom AI, vad de har gjort och vad de håller på med för projekt som ska ta dem i mål.
Sara Persson, Region Skåne

Dag 2

08.30–10.00
Framtiden är redan här – med hållbar digitalisering och användning av AI skapar vi ett ännu bättre samhälle

Det pågår en stark strukturomvandling i samhället, där digitalisering är den starkaste förändringsfaktorn och där en ny logik och spelplan råder. Data är vår tids strategiska resurs och viktiga kapital. Vi behöver använda data och ny teknologi för att ställa om till en ny tid, för att vara relevanta för människor i framtiden och för att nå våra mål.
Åsa Zetterberg, tidigare Sveriges och världens första nationella CDO

10.00–11.00
e-Estonia - one country’s journey to citizen-centric approach

In Estonia, the public services have focused on the once only principle which means that citizens cannot be requested to submit the same data to the government more than once. This is enabled with the use of data Exchange layer x-Road. Citizens are given power over their own data with the data ownership principle, including using the personal data usage monitor. Government intends to offer services seamlessly and is using AI for more efficiency. Welcome to e-Estonia.
Sandra Särav, Global Affairs Director in the Estonian Government CIO Office (Notice: The presentation will be in English!)

11.15–12.15
Hur utmanas demokrati och förvaltning av AI och digitaliseringen? Hur kan vi ta tillvara nya möjligheter?

Vilka utmaningar står vi inför när det gäller att demokratiskt styra, leda och organisera vårt samhälle på hållbara sätt i en värld där digitalisering och AI får en allt större betydelse? Hur ser man på frågan i olika delar av världen?
Göran Lindsjö, Internationell AI-rådgivare

12.15- 13.15 Lunch

13.15–14.30
Samtal mellan Sandra Särav, Åsa Zetterberg och Göran Lindsjö 

Ett samtal om den utveckling med digitalisering och AI som enligt McKinsey kan spara 75–110 miljarder kronor till 2025, exklusive hälso- och sjukvård. Finns det tillräckligt med incitament för att utnyttja digitalisering och AI? Finns modet hos politiker och andra beslutsfattare samt kompetensen hos personalen?

14.30 Eftermiddagsfika

15.00–16.00
Digital medarbetare - nyckeln till resursallokering?
PwC delar med sig av konkreta erfarenheter om hur automatiserade processer bidrar i kommunens kompetensförsörjning och skapar tid över till värdeskapande arbetsuppgifter för medarbetare och medborgare. Vilka är förutsättningarna och vad krävs av organisationen för att räkna hem effekten?
Cecilia Lejon och Ola Johnsson, Rådgivare offentlig sektor, PwC och KEF-partner

Information

Sista anmälningsdag
12 apr, 2019
Anmälan
Pris

Medlem: 5 900 kr
Icke-medlem: 6 800 kr

Boka senast 10 mars och få 400 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram