Bemanningsekonomi

Form: KEF
Mer information: Bemanningsekonomi 

Datum & Tid

Datum: 20 feb, 2019 Tid: 10:00 - 16:30

Bemanningsekonomi – en väsentlig del av den ekonomiska styrningen
Personalkostnaderna utgör en väsentlig del av kommunernas kostnader och inom till exempel omsorgsverksamheterna ligger personalkostnaderna på 85-90 procent av budgetramen och utgör nästan uteslutande den påverkningsbara delen av budgeten. På vilket sätt kan vi styra och få kontroll på personalkostnaderna och vad krävs för att göra detta?

Marcus har utvecklat en modell/metod som han med framgång i flertalet kommuner lyckats få kontroll på kostnaderna och även lyckats få till stånd en högre effektivitet och kvalitet. Kursen innehåller följande delar:

  • Hur budgeterar vi personalkostnader utifrån efterfrågan så våra chefer blir bra på att arbeta med rörliga budgetar?
  • Budget i timmar ökar förståelsen ute i verksamheterna.
  • Hur kan vi planera verksamheten effektivt och till en högre kvalitet?
  • Hur följer vi upp personalkostnaderna och anpassar verksamheten till nya utmaningar?

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening.

Föreläsare är Marcus Gustavsson med bakgrund inom revisionsbranschen (PWC i 3 år) följt av 7 år i Mörbylånga Kommun och 8 år i Kalmar kommun.

Marcus har främst arbetat med bemanningsekonomi och att ta fram modeller för budgetering, planering och uppföljning av personalkostnader. Marcus är en utvecklingsinriktad och förändringsdriven ekonom med lång erfarenhet från både revisionsbranschen och kommunalekonomisk styrning. Han visar hur bemanning påverkar det ekonomiska resultatet och möjligheterna att nå politiska målsättningar. Han visar också hur vi kan tänkta annorlunda för att skapa nya resultat.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som ekonom eller controller som arbetar med bemanningsekonomi, personalekonomi och personalfrågor på olika sätt. Du kan med fördel även bjud in din närmaste chef, HR-personal, personalhandläggare eller personalchef till denna utbildning.

Information

Sista anmälningsdag
18 jan, 2019
Anmälan
Pris

För pris ska det se ut på följande sätt:

Medlem: 4 200 kr
Icke-medlem: 4 900 kr

Boka senast den 20 december och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram