Bemanningsekonomi när ljuset släcks – chefens match i vardagen

Datum & Tid

Datum: 26 okt, 2020 Tid: 13:00 - 14:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Hur omsätter man bemanningsekonomi när ljuset släcks, det vill säga när föreläsningen är över och chefen ska tillbaka till sin vardag? Hur får man till en planering som ger förutsättningar att spara många miljoner kronor inom kommunen samtidigt som det ger mer resurser i verksamheten? Hur är detta kopplat till schemat?

 

  • Jotibmodellen består av ett webbverktyg där grundläggande nyckeltal för bemanning, behov och ekonomi behandlas i nutid. Med stöd av Jotibmodellen, och genom att aktivt använda den kunskap verksamheten har, görs prognoser och planering i verktyget.

 

  • Kommuner som arbetar i Jotibmodellen får kontroll och överblick med hjälp av webbverktyget på ett enkelt och överskådligt sätt. Modellen innebär att användarna gör löpande och regelbundna analyser och ställningstaganden. Verktyget skapar därmed förutsättningar för verksamheten att agera innan det blir för sent.

 

Program: Bemanningsekonomi när ljuset släcks – chefens match i vardagen (pdf) 

 

Agenda och innehåll

  • Vad är Jotibmodellen och vad skiljer den mot traditionell uppföljning av ekonomi?
  • Hur kan verktyget effektivisera uppföljningsprocessen och samarbetet mellan ekonom/controller och verksamhetsansvariga?
  • Hur ger modellen beslutstöd baserat på fakta?
  • Hur hänger allt ihop – ekonomi – bemanning – schema – planering?
  • Hur kan man översätta budgeten till förståelig bemanning?
  • Varför är Jotibmodellen en förutsättning för Heltidsresan?

 

Föreläsare

Föreläsare är Anna-Lena Hanses, ekonom i Mora kommun, och Madeleine Kjellman, enhetschef i Vingåkers kommun. Anna-Lena och Madeleine kommer bland annat att berätta om hur deras arbete i vardagen har förändrats efter att de har börjat arbeta i modellen.

Tony Högnelid, affärsområdeschef på JOTIB AB, utvecklade den första versionen av verktyget. Tony är en flitigt anlitad föreläsare och konsult med mångårig erfarenhet av förbättringsarbete inom offentlig sektor.

Emelie Alderud Eliasson, konsult på JOTIB AB, är moderator för webbinariet.

Niklas Sjöberg är kundansvarig på JOTIB AB.

Kursledare är Niklas Anemo, Kommunalekonomernas förening. Niklas har 25 års erfarenhet från ledningsarbete på strategisk nivå i kommunal sektor, senast som ekonomichef i Ulricehamns kommun.

 

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till en bred målgrupp: chefer på olika nivåer, projektledare, ekonomer – till alla i kommunen som på något sätt är involverade i planering, uppföljning och styrning av personalintensiva verksamheter.

Information

Sista anmälningsdag
19 okt, 2020
Pris

Medlem: 900 kr
Icke-medlem: 1 100 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram