Bemanningsekonomi

Datum/Tid
Datum: 19 aug, 2019
Tid: 09:30 - 16:30

Ort
Scandic Plaza Umeå


Bemanningsekonomi – en väsentlig del av den ekonomiska styrningen

Program – Bemanningsekonomi

Personalkostnaderna utgör en väsentlig del av kommunernas kostnader och inom till exempel omsorgsverksamheterna ligger personalkostnaderna på 85–90% av budgetramen och utgör nästan uteslutande den påverkningsbara delen av budgeten. På vilket sätt kan vi styra och få kontroll på personalkostnaderna och vad krävs för att göra detta?

Marcus Gustavsson har utvecklat en modell/metod som han med framgång i flertalet kommuner lyckats få kontroll på kostnaderna och även lyckats få till stånd en högre effektivitet och kvalitet. Kursen innehåller följande delar:

  • Hur budgeterar vi personalkostnader utifrån efterfrågan så våra chefer blir bra på att arbeta med rörliga budgetar?
  • Budget i timmar ökar förståelsen ute i verksamheterna.
  • Hur kan vi planera verksamheten effektivt och till en högre kvalitet?
  • Hur följer vi upp personalkostnaderna och anpassar verksamheten till nya utmaningar?

 

Föreläsare

Kursledare är Ingela Karlsson, Kommunalekonomernas förening.

Föreläsare är Marcus Gustavsson med bakgrund inom revisionsbranschen (PwC i 3 år) följt av 7 år i Mörbylånga Kommun och 8 år i Kalmar kommun.

Marcus har främst arbetat med bemanningsekonomi och att ta fram modeller för budgetering, planering och uppföljning av personalkostnader. Marcus är en utvecklingsinriktad och förändringsdriven ekonom med lång erfarenhet från både revisionsbranschen och kommunalekonomisk styrning. Han visar hur bemanning påverkar det ekonomiska resultatet och möjligheterna att nå politiska målsättningar. Han visar också hur vi kan tänka annorlunda för att skapa nya resultat.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som ekonom eller controller som arbetar med bemanningsekonomi, personalekonomi och personalfrågor på olika sätt. Du kan med fördel även bjud in din närmaste chef, HR-personal, personalhandläggare eller personalchef till denna utbildning.

Pris

Medlem: 4 200 kr
Icke-medlem: 4 900 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

19 jul, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Bemanningsekonomi

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png