Budgetdagar

Datum/Tid
Datum: 12 dec, 2019 - 13 dec, 2019
Tid: 10:00 - 16:30

Ort
Scandic Anglais


Program Budgetdagar (pdf)

 

Innehåll

Kommunalekonomernas förening arbetar för att stödja medlemmarna i deras yrkesroller genom att bland annat tillhandahålla kompetensutveckling. Avsikten med budgetdagarna är att belysa ett antal aktuella ämnen inom offentlig ekonomi och ekonomistyrning som ger dig möjlighet att skapa en ännu kvalitativare budgetprocess och dokument. Det gör vi genom att både lyssna till intressanta föredragshållare och samverka genom att ge tid för diskussion med kollegor.

 

Föreläsare

Temadagen leds av Hans Pettersson från KEF. Vidare medverkar Annika Wallenskog från SKL, Susanne Spector från Nordea, Sven Siverbo, professor, Ola Eriksson och Ingela Karlsson från KEF samt representanter från Västra Götalandsregionen, Alingsås kommun, Haparanda kommun, Stockholm stad och Karlskrona kommun.

 

Innehåll

 

 • Ekonomiska förutsättningar för kommuner och landsting
  Annika Wallenskog som är chefsekonom på SKL ger dig senaste nytt avseende ekonomiska förutsättningar och skatteprognoser för kommuner och landsting.

 

 • Den ekonomiska utvecklingen på global och nationell nivå
  Susanne Spector ger oss en bild av hur Nordea ser på en ekonomiska trenderna på global och nationell nivå.

 

 • Modetrender inom ekonomistyrning
  Sven Siverbo, professor, diskuterar trender och utveckling inom den kommunala ekonomistyrningen. Nytt och gammalt? Vad kommer och vad består?

 

 • Aktuella redovisningsfrågor
  Ola Eriksson från KEF var delaktig i framtagande av den nya kommunala redovisningslagen. Han diskuterar bl a hur den påverkar nästa års budgetarbete. Övriga nyheter lyfts också fram.

 

 • Hur kan jag använda ett coachande förhållningssätt i budgetarbetet
  Genom att använda ett coachande förhållningssätt i budgetprocessen ökar engagemanget, motivationen och bidrar till en effektivare process med hög delaktighet och stort ansvarstagande. Vi presenterar bland annat grunderna i kraftfulla frågor och aktivt lyssnande som samtalsmetodik.

 

 • Budgetprocessen i en region
  Västragötalandsregionen har under de senaste arbetat med att utveckla sin budgetprocess. Vi får lyssna till Emil Gisslow som lyfter styrkor och svagheter med VGR:s budgetprocess. Hur får man det att fungera i en så stor organisation som Västragötalandsregionen?

 

 • Att göra en koncernbudget – vilka utmaningar innebär det?
  Alingsås kommun har sedan förra året arbetat med att ta fram en koncernbudget. För detta blev man i nyligen belönade med priset ”Årets insats” som tas fram av KEF. Peter Övferström och Simon Lindau från Alingsås diskuterar möjligheter och svårigheter med arbetet.

 

 • Vad utmärker en kvalitativ budgetprocess?
  Företrädare för Haparanda kommun, Stockholm stad och Karlskrona kommun lyfter fram styrkor och svagheter kring sina budgetprocesser. En paneldiskussion förs kring vilken budgetmodell/process som är att föredra. En mer traditionell med modell med en höstbudget eller de dominerade junimodellen, där budget fastställs under våren?

Pris

Medlem: 6 600 kr
Icke-medlem: 7 300 kr

Boka senast 29 oktober och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

10 nov, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Budgetdagar

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer