Kunskapstest: Coachande förhållningssätt – 10 december 2020 kl 09.00

Datum & Tid

Datum: 10 dec, 2020 Tid: 09:00 - 10:00

Kunskapstest: Coachande förhållningssätt (pdf)

 

Kunskapstest består av fritext- och flervalsfrågor. För godkänt krävs cirka 80% av maxpoäng. Kunskapstestet görs på tid. Tiden är disponerad utifrån att om den som gör testet har rätt kunskaper inom området, så kommer den vara tillräcklig. Efter testet kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar efter kunskapstestet.

Kunskapstest kräver tidigare deltagande på kursen Coachande förhållningssätt. Mer information om detta finns på under certifiering.

 

Praktisk information

Innan kunskapstestet ska ske första gången måste en programvara för studenter laddas från Digiexam.se och installeras. Detta bör göras cirka 14 dagar innan första kunskapstest görs. Inga administratörsrättigheter ska normalt behövas på datorn. Är du medlem så kommer ditt medlemsnummer hos KEF vara din studentkod. I samband med bekräftelse skickas ut kommer du att se ditt medlemsnummer eller en alternativ kod om du inte är medlem.

 

I god tid innan kommer ett testprov skickas ut för att kontrollera att allt fungerar. Görs inte testprovet vid första kunskapstesttillfället, så friskriver sig KEF för eventuella tekniska fel vid kunskapstest.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
16 nov, 2020
Pris
  Kunskapstest Omtest
Medlem 500:- 500:-
Icke medlem 1000:- 1000:-

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram