Coachande förhållningssätt för ekonomer

Datum/Tid
Datum: 16 mar, 2020 - 17 mar, 2020
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Malmö


Hur kan jag använda coachande förhållningssätt i mitt arbete? Lyssna mycket, ställ bra frågor, inte vara för snabb med att komma med färdiga lösningar, ge feedback, spegla det du hör och ser, utmana lagom mycket så det ger motivation.

Vi har nöjet att erbjuda dig en unik och anpassad utbildning i coachande förhållningssätt för kommunala ekonomer. Kursens innehåll är inriktat på de frågeställningar och situationer som du som ekonom eller ledare ställs inför i din vardag. Du får en bättre förståelse för det coachande förhållningsättet och de viktigaste verktygen för en effektiv kommunikation.

 

Innehåll

Kursen är en praktiskt inriktad kurs där korta teoretiska pass varvas med praktisk träning i mindre grupper och par. Under dagarna kommer bland annat följande att behandlas:

 • Grunderna i ett coachande förhållningssätt och vad det betyder i min roll
 • Genomgång och praktisk träning:
  • aktivt lyssnande som grund för en utvecklad dialog
  • samtalsteknik i form av kraftfulla frågor, mm.
  • att sätta mål och utforma konkreta aktiviteter med hög delaktighet och stort ansvarstagande
  • förtroendefull relation och närvaro
 • Dialog kring hur jag kan använda det här i min roll på hemmaplan och vad som behöver finnas på plats för att jag ska lyckas.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har till uppgift att vägleda andra och som förväntas kommunicera och involvera övriga i organisationen. Du är exempelvis ekonom/controller, eller fungerar som chef eller ledare.

 

Kursledare

Kursen leds av Ingela Karlsson och Göran Anderson. Ingela och Göran är utbildningsledare och coacher på Kommunalekonomernas förening. De har mångårig erfarenhet från olika ekonom- och chefsroller i kommuner.

Pris

Prisuppgifter kommer inom kort.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

14 feb, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Coachande förhållningssätt för ekonomer

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png