Controllerdagen

Form: KEF
Mer information: Controllerdagen 

Datum & Tid

Datum: 16 mar, 2021 Tid: 09:00 - 16:15

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Controllerdagen ger dig som arbetar med utvecklingsfrågor och styrning och ledning av verksamhet och ekonomi i kommunal sektor ett unikt tillfälle för bred kompetensutveckling. På controllerdagen får du ta del av aktuell forskning samtidigt som du får inspiration och konkret kunskap som du kan tillämpa i ditt arbete.

Kursinnehåll

Controllerdagen ger dig aktuell kunskap och inspiration till utveckling av styrning och arbetssätt i din organisation.

Kursinnehåll: Controllerdagen (pdf) 

 

Du lär dig följande

  • Gå från beskrivning till analys
  • Smartare Business Intelligence i Excel med Power Query
  • Styrning och innovation - kultur, struktur och förmågor
  • Uppföljning av friskolor och LOV
  • Arbeta effektivt med Agenda 2030
  • Hur lyckas en organisation med att ha nöjda kunder och medarbetare och samtidigt nå fantastiska resultat?

 

För vem passar kursen?

Controllerdagen riktar sig främst till dig som på något sätt arbetar med utvecklingsfrågor och styrning och ledning av ekonomi och verksamhet i kommuner och regioner – till ekonomer/controllers men även till utvecklingsledare, utvecklingsstrateger, projektledare med flera. Och självklart också till dig som har en chefsroll.

 

Kursledare

Kursledare är Göran Andersson och Niklas Anemo. Båda har lång kommunal erfarenhet och är nu verksamma inom KEF.

 

Föreläsare

Hans Petersson, KEF har mångårig erfarenhet från kommunal sektor i olika befattningar och verkar nu inom Kommunalekonomernas förening, men också inom den akademiska världen där han bland annat föreläser på Förvaltningshögskolan i Göteborg.

 

Tobias Ljung och Anna-Karin Petrusson, InfoCell. Anna-Karin har utbildat i Excel och övriga Officeprogram under många år och är en väldigt omtyckt kursledare. Hon har skrivit ett antal böcker och producerat e-kurser i Excel och Power-verktygen. Anna-Karin är certifierad utbildare (MCT - Microsoft Certified Trainer) och Microsoft Office 2016 Master. Tobias är utbildad civilekonom och har en bakgrund som ekonomichef, controller och beslutsstödsansvarig. Han har arbetat dagligen i Excel i över 25 år och utbildat i programmet sedan 2004. Tobias har även författat flera böcker och e-kurser inom Excel och Power-verktygen. Han blev utvald och intervjuad som en av 27 Excelexperter i världen om Excels framtid.

 

Ann-Marie Ståhlgren och Lisa Olsson, Helsingborgs stad. Ann-Marie har mångårig erfarenhet av planering- och uppföljningsprocesser och beslutsstöd (BI). Ann-Marie arbetar som enhetschef inom ekonomi och styrning där hon tillsammans med sitt team stödjer och stärker stadens styrning för chefer, stödfunktioner och förtroendevalda. Lisa är stadens innovationschef och arbetar med att stötta stadens förvaltningar och bolag i att bygga kontinuerlig innovationskraft. Lisa har mångårig erfarenhet av att driva innovation och utveckling inom bank-, försäkring- och mediebranschen.

 

Camilla Karlsson, KomRedo har arbetat med offentlig revision, statlig och kommunal, sedan 1995 i samband med avslutande av ekonomistudier vid Uppsala universitet. Hon är certifierad kommunal revisor sedan år 2005. Camilla är väl förtrogen med offentliga sektorns styrnings- och beslutsvägar samt har en bred erfarenhet av traditionell och verksamhetsorienterad offentlig revision, utredningar och interimsuppdrag som ekonomichef och redovisningschef i kommuner och regioner. Camilla kan utifrån sin långa erfarenhet bidra med tips om hur du som controller jobbar med uppföljning och kontroll inom skolan, socialtjänst/vård- och omsorg samt hur du stärker din roll som controller i en verksamhet som styrs av lagar och förordningar och där verksamhetsstöd inte alla gånger är integrerat med kommunens ekonomisystem.

 

Erik Englund, hållbarhetschef på Stratsys har en bakgrund från hållbarhetsutbildning på SLU i Uppsala och har arbetat på Stratsys i sex år som kundansvarig och projektledare. I rollen som hållbarhetschef ingår såväl det interna hållbarhetsarbetet som att utveckla Stratsys hållbarhetsprodukter och tjänster, bland annat en kommunanpassad standardprodukt för Agenda 2030.

 

Henrik Eriksson, professor på Chalmers har i 20 år bedrivit forskning om hur man får hög kvalitet och bra resultat i en verksamhet. Han har studerat vad som kännetecknar verksamheter som är framgångsrika och som lyckas åstadkomma bra resultat över tid.

 

 

Information

Sista anmälningsdag
8 mar, 2021
Pris

Medlem: 4 600 kr
Icke-medlem: 5 300 kr

Boka senast 16 januari och få 700 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram