Controllerdagen

Datum/Tid
Datum: 7 mar, 2019
Tid: 09:00 - 16:30

Ort
Saturnus Konferens


Controllerdagen ger ett unikt tillfälle för dig som controller och ekonom i de kommunala sektorerna att utvecklas i en riktning som inte alltid går att förutsäga. Det vi med säkerhet vet är att olika digitala lösningar tränger in i vår tillvaro och gör den enklare. Nya idéer om styrning och ledning kommer och går. Ibland är det helt nytt eller också är det en mix av gammalt och nytt. På controllerdagen får du ta del av vad som händer inom ditt verksamhetsområde.

Kommunalekonomernas förening ger nu Controllerdagen för anställda inom de kommunala sektorerna. Målet är att ge både kunskap och inspiration till utveckling så att idéer och kunskap kan tas med hem till organisation på hemmaplan.

 

Innehåll och föreläsare

 

 • Tillitsbaserad styrning
  Behovet av perspektivskifte i offentlig sektor och varför styrningen i högre utsträckning bör präglas av tillit. En kortfattad beskrivning vad som präglar styrningen idag och vilka tankegångar som ligger bakom detta. Utifrån detta kommer exempel ges på hur vi kan utveckla styrningen mot mer tillit.

  Robert Blank är kvalitetsutvecklare i Söderhamn

 

 • Hjärnan och styrning
  Kunskap om hjärnan är viktig om vi ska förstå hur individer interagerar med styrsystem och fattar beslut på basis av information från dessa. I denna session berättar Lars Frimanson om fynd från en ny typ av styrnings- forskning som använder neurovetenskapliga metoder. Den kan hjälpa oss att förstå varför individer uppvisar skillnader i hur de interagerar med information från styrsystem, liksom hur chefers användning av styrsystem kan orsaka neurobiologiska effekter hos medarbetarna.Lars Frimanson, forskare, Uppsala universitet

 

 • Artificial Intelligence (AI) hur påverkar det oss?
  Under senare år har stora framsteg gjorts i Artificial Intelligence (AI) och alltmer avancerade tekniker har utvecklats. Men vad är AI egentligen? Är det en förbannelse eller en välsignelse? Vad är AI: s betydelse för samhälle och näringsliv och vilka problem kan uppstå? Vad kan vi förvänta oss för 2020?Anne Håkansson är docent och lektor i datavetenskap vid KTH
   
 • Integrerad redovisning i Höörs kommun
  Höör blev först i världen med en integrerad redovisning av en offentlig verksamhet. Lyssna på hur den integrerade redovisningen blivit ett stöd för att driva hållbarhetsarbetet i kommunen.Helena Sjöholm, verksamhetsutvecklare, Höörs kommun

 

 • Kvalitativa beslutsunderlag
  En viktig del i controllerns arbete är att skapa och bidra med goda beslutsunderlag som leder till att politiker och tjänsteman fattar rationella beslut som mynnar ut i en ökad effektivitet. I detta görs en sammanfattning av flera studier kring beslutsunderlag på både lokal och central nivå i kommuner och landsting.Hans Petersson, KEF och Förvaltningshögskolan

 

Kursledare

Kursledare är Hans Petersson och Göran Andersson från KEF. Hans har mångårig erfarenhet från den kommunala sektorn inom olika befattningar och verkar nu inom föreningen, men också inom den akademisk värden. Göran har mer än 20 års erfarenhet av den kommunala sektorn som både ekonomichef och förvaltningschef.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som jobbar i kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund och kommunala bolag på ledningsnivå. Kursen är intressant för controller, ekonomer, chefer inom ekonomiområdet, m fl.

Pris

Medlem: 4 500 kr
Icke-medlem: 5 200 kr

Boka senast 7 januari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

7 feb, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Controllerdagen

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png