Controllerdagen

Form: KEF
Mer information: Controllerdagen 

Datum & Tid

Datum: 17 mar, 2022 Tid: 09:00 - 16:15

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Controllerdagen ger dig som arbetar med utvecklingsfrågor och styrning och ledning av verksamhet och ekonomi i kommunal sektor ett unikt tillfälle för bred kompetensutveckling. På controllerdagen får du ta del av aktuell forskning samtidigt som du får inspiration och konkret kunskap som du kan tillämpa i ditt arbete.

Innehåll

Kursinnehåll: Controllerdagen (pdf) 

Controllerdagen ger dig aktuell kunskap och inspiration till utveckling av styrning och arbetssätt i din organisation. 

09.00 – Inledning

Göran Andersson och Niklas Anemo, KEF

 

09.10-10.00 – Kartlägga och utveckla processer - så når du framgång samt fällor och fel att undvika

I passet får du användbara tips kring hur du kan både tänka göra för att lyckas, och sådant du bör undvika.
Anders Ljungberg, Trivector 

 

10.15 – 12.00 – Den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar

Delar av vårt arbetsliv och våra organisationer har blivit dumhetsmaskiner. Gång på gång ser vi hur annars begåvade och utbildade personer slutar tänka och håller på med meningslösheter. Självständigt tänkande och integritet får stryka på foten för anpasslighet och värnande om att allt se ska bra ut.
Mats Alvesson, Lunds universitet

 

12.00 – Lunch

 

13.00-13.50 – Förväntningarna på controllern är högt ställda – men vilka är förväntningarna?

Controllerrollen innebär att följa upp och analysera, peka på fel och brister, lyfta fram förbättringsmöjligheter och utvecklingsområden. Men har controllern också en roll att leda förändringsarbete och på vilket sätt?
Mats Carlström, Public Partner

 

14.00-14.50 – God kommunal hushållning

Vad är god kommunal hushållning och spelar det någon roll? En kort presentation och synpunkter på utredningen.
Hans Petersson, KEF

 

15.00-16.00 – Från kol till diamant

Höganäs kommun, som är en av fem nominerade till Årets Kvalitetskommun 2021/2022, berättar om sitt arbete för att utveckla effektiva verksamheter och nå hög kvalitet, där ekonomisk hållbarhet är en grundförutsättning.
Kommunens arbete utgår från devisen "Från kol till diamant". Kol är bra men de flesta skulle välja en diamant, trots att det i grunden är samma ämne.
På samma sätt är Höganäs kommun bra, med välskött ekonomi och goda resultat inom verksamheterna - men verksamheternas effektivitet och kvalitet ska bli ännu bättre.
Herman Crespin och Caroline Pamp, Höganäs kommun

 

16.00-16.15 – Summering och avslutning
Göran Andersson och Niklas Anemo, KEF

 

Du lär dig följande: 

  • Vad bör du tänka på när du beskriver och utvecklar processer? 
  • Vikten av självständigt tänkande och integritet. 
  • Hur kan förslagen i utredningen En god kommunal hushållning komma att påverka kommunsektorn? 
  • Vilka förväntningar finns på controllern? Vad vill kommunala chefer se mera av och hur ser deras önskecontroller ut? 
  • Exempel på hur man kan arbeta för att utveckla effektiva verksamheter och nå hög kvalitet, med ekonomisk hållbarhet som en grundförutsättning.

För vem passar detta?

Controllerdagen riktar sig till dig som ekonom/controller eller dig som på något sätt arbetar med utvecklingsfrågor, styrning och ledning av ekonomi och verksamhet i kommuner och regioner. Och självklart också till dig som har en chefsroll. 

 

Konferensledare 

Kursledare är Göran Andersson och Niklas Anemo. Båda har lång kommunal erfarenhet och är nu verksamma inom KEF.

 

Föreläsare 

Mats Alvesson är organisations- och ledningsforskare och professor vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet och en av Sveriges internationellt mest kända samhällsvetare. Han myntade 2012 begreppet funktionell dumhet som syftar på frånvaron av kritisk reflektion. 

Mats Carlström som är senior managementkonsult på Public Partner redogör för vilka förväntningar som chefer inom kommunal sektor uttrycker på controllerrollen. Vad vill de se mera av och hur ser deras önskecontroller ut? 

Herman Crespin, kommunchef och Caroline Pamp, controller som båda är verksamma i Höganäs kommun. 

Hans Petersson har mångårig erfarenhet från kommunal sektor i olika befattningar och verkar nu inom KEF, men också inom den akademiska världen där han bland annat föreläser på Förvaltningshögskolan i Göteborg. 

Anders Ljungberg Civ.ing, Tekn dr, VD trivector,LogiQ. Anders är bland annat författare till boken Processbaserad verksamhetsutveckling - varför, vad och hur .

 

Information

Sista anmälningsdag
9 mar, 2022
Pris

Medlem: 4 000 kr
Icke-medlem: 5 000 kr

Boka senast 17 januari och få 700 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram