Den digitala ekonomen

Form: KEF
Mer information: Den digitala ekonomen 

Datum & Tid

Datum: 16 okt, 2019 Tid: 10:00 - 16:15

Rollen som ekonom och controller utvecklas i en riktning som inte alltid går att förutsäga. Det vi med säkerhet vet är att olika digitala lösningar tränger in i vår tillvaro och gör den enklare. Detta gör att ekonomerna kan fokusera på mer intressanta arbetsuppgifter såsom analys, verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning. Frågan är bara hur de olika digitala verktygen kan användas samt vart vi troligen är på väg?  Under denna inspirerande utbildningsdag kommer vi att diskutera flera av de komponenter den framtida ekonomen/controllern kan behöva samt vad Kommunalekonomerna själv anser vara relevant och troligt. Kursen bygger dels på Kef:s arbete med dessa frågor dels på aktuell forskning inom området. Därutöver kommer fokus att ligga på hur ekonomerna i praktiken kan använda olika verktyg.

Kommunalekonomernas förening arbetar med projektet ”framtidens ekonomroll”. En del i detta projekt är att genomföra denna kurs samt årliga seminarier med teman kring digitalisering, AI m m. Kef genomför även ett projekt tillsammans med Lunds Universitet under samma tema. Projektet kommer att vara klart under 2019 och delar av detta kommer att presenteras under dagen.

 

Program - Den digitala ekonomen (pdf)

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson från Kef. Roland har mer än 24 års erfarenhet av den kommunala sektorn och vid ett flertal tillfällen föreläst för ekonomer i den offentliga verksamheten. Roland har genomfört flertalet inspirationsföreläsningar och utbildningar på temat den digitala ekonomen samt framtidens ekonomroll.

Mariette Larsson, försäljnings- och affärsutvecklingschef på Arribatec Group. Mariette har jobbat som ekonom och därefter under många år drivit utveckling av ekonomiprocesser till offentlig sektor på Unit4. Efter att varit ansvarig för Microsofts lösningar för digitala Kund- och ekonomiprocesser är hon nu ansvarig för försäljning- och affärsutveckling på Arribatec som jobbar med att digitalisera administrativa processer.

Jenny Ripäng, analytiker på Refero, har sedan 2005 hjälpt verksamheter att se det dagliga ur ett nytt perspektiv. Hon kommer vägleda oss genom en av Referos mest förekommande analyser, där syftet är att identifiera dolda tillgångar. Vi får följa processen ”inköp till betalning”, hur Referos vardag ser ut samt vilka nyttor som går att utläsa efter att analysen är klar.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonomichef, ekonom eller controller i kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund och kommunala bolag. Kursen kan även vara intressant för budgetchefer, finanschefer och redovisningschefer.

 

 

Information

Sista anmälningsdag
13 sep, 2019
Pris

Medlem: 3 800 kr
Icke-medlem: 4 500 kr

Boka senast 16 augusti och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram