Digital ekonom

Datum/Tid
Datum: 28 sep, 2020
Tid: 10:30 - 12:00

Ort
Distansutbildning


Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Detta föredrag bygger på det projekt som KEF tillsammans med KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning) i Lund arbetat intensivt med under 2019-2020 och där en skrift/bok kommer att vara klar under våren 2020. Vad vi huvudsakligen har kommit fram till genom enkätstudier och intervjuer och hur ekonomerna ser på sin roll kommer att tas upp under detta föredrag. Ta chansen och få ta del av materialet innan det släpps offentligt!

 

Program: Digital ekonom  (pdf) 

 

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Kort om projektet?
  • Hur kommer ekonomrollen att förändras och vad är mest troligt?
  • Hur digitala är dagens ekonomer och hur ser utvecklingen ut?
  • Vad kan vi förvänta oss för utveckling de närmsta åren och hur kan Corona-epidemin komma att påverka oss?

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Roland har omfattande erfarenhet som konsult, utbildare och nu även författare i ämnet.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonomichef, ekonom, controller på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå.

Pris

Medlem: 895 kr
Icke-medlem: 1 195 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

24 sep, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Digital ekonom

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Tekniskt underhåll den 27 oktober kl. 18–20

Tisdagen den 27 oktober kl. 18–20 genomför vi ett planerat, tekniskt underhåll. Under denna period går det inte att boka kurser eller att nå oss via mejl.