Digitala bokslutsspecifikationer

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 18 aug, 2021 Tid: 09:00 - 12:00

Samtliga utbildningar hos oss på KEF genomförs på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

– Slut på manuellt arbete i Huddinge

Dagens seminarium ger dig som arbetar med bokslutsspecifikationer ett unikt tillfälle att ta del av hur Huddinge kommun med ett nytt IT-stöd rationaliserat och höjt kvalitén i sitt arbete med bokslutsspecifikationer. Du som deltar idag kommer att få inspiration och konkret kunskap som du kan tillämpa i ditt eget arbete.

 

Seminarieinnehåll

Program– Digitala bokslutsspecifikationer (pdf)

Seminariet behandlar övergripande aktuella redovisningsfrågor, dokumentationskrav och arkivering i bokslutsprocessen och diskussion om fördelar med månatliga avstämningar samt en presentation av en digital lösning för hanteringen av bokslutsspecifikationerna i samarbete med vår KEF-partner KomRedo.

Med i diskussionen är Huddinge kommun, som gått från en manuell hantering till en digital lösning som hanterar hela avstämningsprocessen av bokslutsspecifikationer, bilagor, sammanfattande bedömningar och som slutligen summeras för vidarebefordran till revisionen.

Vi kommer på seminariet att gå igenom praktiska exempel på hur Huddinge i sin IT-lösning både effektiviserat och kraftigt reducerat sin arbetsinsats kopplat till att ta fram bokslutsspecifikationer.

Seminariet är ingen kurs utan ett seminarium där vi får ta del av hur Huddinge digitaliserat en rutin som tidigare krävde mycket manuellt arbete.

För vem passar seminariet?

Dagarna passar för dig som är direkt involverad i arbetet med bokslut och/eller på annat sätt bidrar med underlag till bokslutet i kommunen.

Moderator

Göran Andersson, KEF

Medverkande

  • Camilla Karlsson, Vd, ägare KomRedo (KEF-partner)
  • Jeanette Sätterqvist, Redovisningsansvarig Huddinge kommun
  • Harri Kiviharju, Redovisningschef, Huddinge kommun
  • Ola Eriksson, Redovisningsexpert, tidigare kanslichef KEF

 

Information

Sista anmälningsdag
28 jul, 2021
Pris

Medlem: 1 600 kr
Icke-medlem: 2 200 kr

Boka senast 11 juli och få 400 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram