Digitala bokslutsspecifikationer

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 22 apr, 2021 Tid: 09:00 - 12:00

– slut på manuellt arbete i Huddinge

Observera att vi den 23 april fortsätter med en halvdag med rubriken ”Digital koncernredovisning – slut på manuellt arbete i Huddinge”. Dagen kan ses som en fortsättning på denna utbildning. Anmälan till den 23/4 görs i separat anmälan.

Dagens seminarium ger dig som arbetar med bokslutsspecifikationer ett unikt tillfälle att ta del av hur Huddinge kommun med ett nytt IT-stöd rationaliserat och höjt kvalitén i sitt arbete med bokslutsspecifikationer. Du som deltar idag kommer att få inspiration och konkret kunskap som du kan tillämpa i ditt eget arbete.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll – Digitala bokslutsspecifikationer (pdf)

 

Seminariet behandlar övergripande aktuella redovisningsfrågor, dokumentationskrav och arkivering i bokslutsprocessen och diskussion om fördelar med månatliga avstämningar samt en presentation av en digital lösning för hanteringen av bokslutsspecifikationerna i samarbete med vår KEF-partner KomRedo.

Med i diskussionen är Huddinge kommun, som gått från en manuell hantering till en digital lösning som hanterar hela avstämningsprocessen av bokslutsspecifikationer, bilagor, sammanfattande bedömningar och som slutligen summeras för vidarebefordran till revisionen.

Vi kommer på seminariet (och även den 23/4) att gå igenom praktiska exempel på hur Huddinge i sin IT-lösning både effektiviserat och kraftigt reducerat sin arbetsinsats kopplat till att ta fram bokslutsspecifikationer.

 

För vem passar kursen?

Dagarna passar för dig som är direkt involverad i arbetet med bokslut och/eller på annat sätt bidrar med underlag till bokslutet i kommunen.

 

Föreläsare

Moderator

Göran Andersson, KEF

Kursledare

  • Camilla Karlsson, Vd, ägare KomRedo (KEF-partner)
  • Jeanette Sätterqvist, Redovisningsansvarig Huddinge kommun
  • Sinan Simsek, Redovisningscontroller Huddinge kommun
  • Harri Kiviharju, Redovisningschef, Huddinge kommun
  • Ola Eriksson, Redovisningsexpert, tidigare kanslichef KEF

 

 

Information

Sista anmälningsdag
12 apr, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 1 600 kr
Icke-medlem: 2 200 kr

Boka senast 20 mars och få 400 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram