Digitalisera och effektivisera ert internkontrollarbete

Datum & Tid

Datum: 12 nov, 2021 Tid: 09:00 - 12:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

Kommunresurs bjuder tillsammans med KEF in till ett webbinarium i internkontroll. Utveckla dina kunskaper i internkontroll och få inblick i hur arbetet kan förenklas och förbättras genom digitalisering med Kommunresurs moderna verktyg.

 

Innehåll

Webbinariet ger en genomgång av internkontrollarbetet, behandlar riskanalysen och hur viktig den är för att göra rätt prioriteringar samt går igenom hur man bäst lägger upp sin internkontrollprocess för att få ut maximal nytta av denna och också möta SKR:s riktlinjer. En digital lösning för processen kommer att presenteras av Kommunresurs. Vi kommer där se hur en kommun sköter hela sin internkontrollprocess – från riskanalys och portfölj, via internkontrollplan och kontroller, avrapportering och avvikelsehantering, till rapporter och nämndunderlag. Genom att samla hela processen i ett flöde ökar effektivitet och kvaliteten på arbetet avsevärt.

 

För vem passar seminariet?

Webbinariet passar för dig som arbetar med internkontroll i offentlig verksamhet, framförallt på en central / samlande nivå. Det riktar sig både till er som kommit långt i ert internkontrollarbete och för er som är i uppstartsfasen. För er som vill ha tekniska lösningar och ett system som ger stöd på vägen passar det perfekt!

 

Leder seminariet

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Roland har omfattande erfarenhet som konsult, utbildare och författare i ämnet under 25 års tid. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet intern kontroll samt utbildat mer än 140 kommuner och regioner i ämnet.

Andreas Hasselquist och Johanna Hafström från Kommunresurs kommer också vara på plats och visa och berätta om hur processen kan effektiviseras med deras verktyg.

 

Information

Sista anmälningsdag
8 nov, 2021
Pris

Medlem: 1 700 kr
Icke-medlem: 2 200 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram