Digitaliserad kommunal verksamhetsstyrning som det borde vara med Hypergene

Kursform: Hypergene
Mer information om kursen: Webbinarier Hypergene 

Datum & Tid

Datum: 10 apr, 2018 Tid: 11:00 - 11:40

Det kommunala Sverige påverkas av samhällsutvecklingen på många plan – samtidigt som regering och riksdag pekar på ökad digitalisering som en nyckel till effektivisering. Utmaningarna är många och det finns flera undersökningar som visar att chefer inom såväl kommunledning som förvaltningar har stora utmaningar – både i att få rätt beslutsunderlag och att hinna med sina kärnuppdrag.

I webinaret visar vi hur du snabbt kan effektivisera verksamhetsstyrningen genom kommunlösningen från Hypergene. Den senaste versionen innebär ännu enklare införande och förvaltning, smartare användning samt fler funktioner för planering, uppföljning och analys. Dessutom märks helt nya rapporterings- och presentationsmöjligheter som avsevärt förenklar och kvalitetssäkrar sammanställning och redovisning av exempelvis siffror, målsättningar, aktiviteter och verksamhetsutveckling.

Vi visar hur Hypergene fungerar i praktiken och vilka nyttor du får av lösningen via sitt enkla och intuitiva webbgränssnitt. Dessutom får du konkreta exempel från några av våra över 60 kommunkunder.

Läs mer på Hypergene.se >>

Kursinformation

Sista anmälningsdag
10 apr, 2018
Anmälan
Pris

Kostnadsfritt

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram