Efter pandemin – välfärdens ekonomi och samhällets värderingar

Datum & Tid

Datum: 17 jun, 2020 Tid: 08:45 - 12:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

 

Program: Efter pandemin – välfärdens ekonomi och samhällets värderingar (pdf)

 

Innehåll

Vad händer i samhället efter Coronapandemin? Hur påverkas medborgare och näringsliv? Hur påverkas ekonomin i stort och hur ser det ut för välfärdssektorn? Hur ser värderingarna ut i ”post-Coronasamhället”?

 

 • Hur påverkas ekonomierna av Coronautbrottet?
  Annika Winsth, chefekonom Nordea
  Hur ser det ekonomiska läget i världen och i Sverige ut?
  Skiljer sig Coronakrisen från tidigare kriser?
  Fungerar finans- och penningpolitiken?
  Hur mycket kan ett land låna och hur klarar sig länder som redan hade en hög statsskuld?
  Påverkas fastighetsmarknaden? Vad händer om priserna på bostäder sjunker kraftigt?
  Kan krisen påverka det geopolitiska läget, med ökad nationalism och fler handelshinder? Eller är det tvärtom?

 

 • Ekonomiska förutsättningar för regioner och kommuner
  Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
  Senaste nytt avseende ekonomiska förutsättningar och skatteprognoser för regioner och kommuner.
  Hur bör kommuner och regioner resonera i budgetarbetet?
  Vad är god ekonomisk hushållning 2021 - kan det ekonomiska resultatet vara på en lägre nivå än ”normalt”? Är det rimligt att välfärdssektorn därmed tar mer lån för att finansiera investeringar?

 

 • Framtidens samhällskontrakt – om morgondagens medborgare och deras relation till varandra och samhället
  Fredrik Torberger, Director Citizens & Societies Kairos Future
  Redan innan pandemin slog till befann sig samhället i ett skifte. Vid det förra stora skiftet industrialismen formades medborgarrollen aktivt av folkrörelserna och de följande decennierna skrevs ett samhällskontrakt med rubriken Välfärdssamhället. Hur ser framtidens medborgare ut och vad är innehållet i framtidens samhällskontrakt?

 

Målgrupp

Konferensen riktar sig kommunens/regionens politiska ledning och förvaltningsledning och till ekonomer och andra tjänstemän som deltar i budgetarbetet inför 2021.

 

Föreläsare

Föreläsare under förmiddagen är: Annika Winsth, chefekonom Nordea, Annika Wallenskog, chefsekonom SKR samt Fredrik Torberger, Director Citizens & Societies på Kairos Future.

 

Konferensvärd

Värd för konferensen är Niklas Anemo, kanslichef för Kommunalekonomernas förening.

 

 

Information

Sista anmälningsdag
9 jun, 2020
Pris

En enskild plats kostar 2 300 kr.

En kommun- eller regionlicens kostar 10 000 kr.

Licensen inkluderar tio mottagare, dvs. vi skickar inbjudan till kursen till max tio e-postadresser i er organisation men ni har rätt till obegränsat antal deltagare vid dessa visningar. Vid bokningen anger ni en kontaktperson, i ett senare skede ber vi er ange vilka tio e-postadresser som ska få inbjudan till föreläsningen.

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram