Ekonomen som analytiker

Datum/Tid
Datum: 24 apr, 2018 - 25 apr, 2018
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Saturnus Konferens


Kursdatum: 24-25 april 2018

En fyra-dagars-utbildning som vänder sig till dig som i din roll har till uppgift att ta fram rapporter och beslutsunderlag, analysera och komma med åtgärdsförslag. Du är t.ex. controller eller ekonom centralt eller på en förvaltning. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i en kommun, region eller ett landsting.

Innehåll

Utbildningen ”ekonomen som analytiker” tar fasta på ekonomens allt bredare roll. Utbildningen förbereder dig för en utvecklad roll som analytiker i organisationen. Du ska tydligare kunna bidra till utvecklingen av ekonomifunktionen och vara ett utmanande stöd till chefer i verksamhetsstyrningen.

I utbildningen ingår bland annat följande moment:

  • Att styra, leda och analysera offentlig verksamhet
  • Ekonomens olika roller, förväntningar och utmaningar
  • Målstyrning och nyckeltalsanalys
  • Prognoser och scenarioanalys
  • Orsak-verkan-analys
  • GAP-analys
  • Omvärldsanalys
  • Processanalys

I utbildningen varvas teoretiska inspel med praktiska övningar i form av gruppuppgifter. I kursen ingår att deltagarna mellan kurstillfällena gör en hemuppgift bestående av ett case med utgångspunkt från den egna verksamheten.

Pris

Medlem: 14 900 kr
Icke-medlem: 15 900 kr

Boka före den 20 januari och få 1000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

19 feb, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Ekonomen som analytiker

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png