Ekonomichefsdagarna 2021

Form: KEF
Mer information: Ekonomichefsdagarna 2021 

Datum & Tid

Datum: 14 jan, 2021 - 15 jan, 2021 Tid: 13:00 - 12:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

 

I CORONAKRISENS SPÅR

Den ekonomiska politiken & digitalisering i praktiken

 

Vi startar kl. 13.00 den 14 januari. Konferensen avslutas den 15 januari kl. 12.00.

I coronakrisens spår genomförs ekonomichefsdagarna 2021 digitalt.

 

Program – Ekonomichefsdagarna 2021 (pdf)

 

 

Program

 

Den ekonomiska politiken

I Coronakrisens spår har välfärdssektorn hamnat i ett utmanande och osäkert ekonomiskt läge. Beroendet av finanspolitiken ökar. Penningpolitiken, som är extremt expansiv på både global och nationell nivå, kommer att påverka samhällsekonomin och de ekonomiska förutsättningarna under lång tid. På ekonomichefsdagarna sätter vi fokus på den ekonomiska politiken i Sverige och hur välfärdssektorn påverkas.

 

 • Finanspolitiken när coronakrisen är över
  – Lars Calmfors

  Lars Calmfors är forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Lars har bland annat varit ordförande i European Economic Advisory Group, Finans politiska rådet och Arbetsmarknadsekonomiska- rådet. Lars har under 2020 deltagit i Omstartskommissionens arbete med att ta fram idéer för ett starkare Sverige.

 

 • Fri bar på centralbankernas coronafest
  – Jonas A Eriksson

  Jonas A Eriksson är analytiker, skribent och rådgivare. Han har tidigare varit kommunikationschef på Skagen Fonder, ekonom på Riksbanken och tjänsteman inom regeringskansliet.

 

 • Goda råd från Välfärdsekonomerna
  – Annika Wallenskog

  Annika Wallenskog är chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner. Annika ingår i expertgruppen Välfärdsekonomerna som ska identifiera, analysera och ta fram rekommendationer i några av de frågeställningar om kommuners och regioners ekonomi som uppstår i coronakrisens spår.

 

Digitalisering i praktiken

I coronakrisens spår sker stora samhällsförändringar. Trender som fanns redan före viruset har förstärkts och accelererat. Digitaliseringen är kanske det tydligaste exemplet. E-handel och digitala möten har ökat explosionsartat. Del två av ekonomichefsdagarna 2021 handlar om digitalisering i praktiken inom kommunal sektor. Företrädare från Upplands Väsby, Höganäs och Borås kommuner berättar om sitt arbete med att digitalisera för att effektivisera och öka tillgänglighet.

 

 • Digitalisering och AI är en förutsättning för Sveriges framtid
  Patrick Eckemo

  Patrick Eckemo är senior rådgivare på DIGG, där han har varit med från starten och byggt upp DIGG som chef för utveckling och främjande samt varit ansvarig för regeringsuppdraget för AI. DIGG har beräknat att det ekonomiska värdet av ett fullständigt införande av (befintlig) AI-teknik
  uppgår till cirka 140 mdkr årligen.

 

 • Styrmodell för digital strategi, organisation och finansiering
   Derk de Beer & Stig Fjeldheim

  Derk de Beer är ekonomidirektör och digitaliseringsdirektör i Upplands Väsby kommun. Derk utsågs till ”Årets kommunalekonom”2013. Stig Fjeldheim är chef på digitaliseringsenheten i Upplands Väsby kommun. Derk och Stig kommer att berätta om kommunens strategi för att med ledningens engagemang finansiera och få fart på rätt utvecklingsprojekt med rätt effekt.

 

 • Digitalisering inom äldreomsorgen – så når vi effekter
  – Maria Jonsson
  Maria Jonsson är förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad. Borås Stad är en av tio modellkommuner, utsedda av SKR, för utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Maria och Borås Stad har nyligen mottagit Västra Götalandsregionens pris ”Årets digitaliseringsinitiativ” för sitt förebyggande arbete.

 

 • Smartare administration med ”Swish-Robban” och andra digitaliserade ekonomiprocesser
  – Sandra Flodmark

  Sandra Flodmark är redovisningsansvarig i Höganäs kommun. I den rollen har Sandra arbetat med att digitalisera de administrativa processerna. Sandra kommer bland annat berätta om avdelningens nya arbetskamrat”Swish-Robban”.

 

 • Prisutdelning ”Årets kommunalekonomiska examensarbete 2020”

 

 

 

Information

Sista anmälningsdag
7 jan, 2021
Pris

En kommun- eller regionlicens kostar 10 000 kr.

Det inkluderar tio mottagare av själva länken till konferensen, men innebär ett obegränsat antal deltagare. Ni kan alltså sitta flera deltagare tillsammans hos en mottagare.

Vid anmälan anges en kontaktperson för er organisation. I god tid före arrangemanget ber vi på KEF att kontaktpersonen skickar e-postadresser till upp till tio mottagare, som då mottar länk till konferensen.

Önskar ni fler än tio mottagare behöver ni ytterligare en licens.

 

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram