Ekonomichefsprogrammet

Datum/Tid
Datum: 24 Okt, 2018 - 2 Apr, 2019
Tid: 00:00

Ort
Balingsholm Kursgård


Datum för programmet: 25–25 okt, 10–12 dec, 7–8 feb samt den 2 apr
Ekonomichefsprogrammet riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap.

Du är ekonomichef, ekonomidirektör, stabschef, eller enhetschef inom ekonomiområdet. Du är verksam inom kommun/landsting/region.

Programmet tar fasta på det komplexa i ekonomens ledarskap och som ger sitt uttryck i form av att vara:

 • ledare i en politiskt styrd organisation
 • ledare i en organisation utifrån sin professionella roll.
 • ledare för andra ekonomer
 • medlem i och ledare av ledningsgrupp
 • ledare för sig själv

Programmet kommer att ge dig:

 • Insikter om dig själv och ditt sammanhang
 • Utvecklade förmågor som ledare
 • Verktyg i dina olika ledarroller
 • En egen ledardeklaration
 • Nätverk för din fortsatta ledarutveckling.

Programmet bedrivs som internat vid 4 tillfällen över 9 månader (2+3+2+1 dagar). Inom ramen för programmet formas lärpar för att ge möjlighet till fördjupning mellan träffarna. Deltagarantalet är begränsat till 20 stycken. En fast kursledning från Public Partner och KEF som kombineras med olika gästspel. 

Modul 1 

 • Trender, tendenser inom styrning och ledning i offentlig sektor och vad det betyder för yrkesrollen.
 • Grunderna i ledarskap, olika typer av ledarskap.
 • Introduktion av min ledardeklaration.

Modul 2

 • Relationen och samspelet med det politiska systemet.
 • Ekonomifunktionens olika roller
 • Samspelet mellan ekonomifunktion och kärnverksamhet
  – förutsättningar för partnerskap.
 •  Att leda ekonomen och ekonomifunktionen – kännetecken, möjligheter och svårigheter.

Modul 3

 • Kommunikation, coaching och feedback.
 • Att hålla tal och inför grupp, beskriva viljeinriktning och vision.
 • Navigatorn – en processmodell för att utveckla grupp och arbeta med verksamhetsplanering.

Modul 4

 • Min ledardeklaration och min utveckling som ledare.
 • Mitt ledarnätverk.

Pris

59 000 kr
(Priset är exklusive internatkostnader)
Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

10 Sep, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Ekonomichefsprogrammet

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png