Entreprenadavtal och hur det påverkar ekonomin

Datum & Tid

Datum: 19 feb, 2021 Tid: 09:00 - 15:00

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Utgångspunkt från verksamhetens avtal utifrån AB04

När du har olika entreprenörskontrakt inom exploatering och teknisk verksamhet så utgår det i många fall från AB04. Hur ska du som ekonom veta hur detta påverkar redovisningen? Entreprenadavtal enligt AB04 och hur det kan påverka redovisningen.

 

Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om AB04 och hur detta påverkar redovisningen. Allmänna Bestämmelser AB 04 är avsedda att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader på utförandeentreprenad, dvs då beställaren svarar för projektering och entreprenören för utförande.

 

Innehåll

Kursinnehåll: Entreprenadavtal och hur det påverkar ekonomin (pdf)

 

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Vad är Allmänna bestämmelser, AB04 och hur används det.
  • Hur påverkar både AB04 och gatukostnadsersättningarna redovisningen.
  • Vad står i AB04 och som kan påverka anskaffningsvärdet.

 

 

Föreläsare

Göran Andersson utbildningsledare på Kommunalekonomernas förening. Göran har lång kommunal erfarenhet inom både ekonomi- och samhällsbyggnadsområdet och arbetat som ekonomichef och förvaltningschef. Har en unik kombination av utbildning och erfarenhet inom både ekonomi och det praktiska arbetet på en samhällsförvaltning.

 

Armen Ohanian är idag egenföretagare med tidigare erfarenhet som produktionschef från bland annat SKANSKA. Armen har varit projektledare i många expansiva kranskommuner runt Stockholm och har varit med i utbyggnaden av Friends Arena och Arenastaden i Solna samt infrastrukturen kring dessa och Mall of Scandinavia.

 

Målgrupp

Målgruppen är du som jobbar med ekonomifrågor inom teknisk eller exploateringsverksamhet såsom ekonomichef, redovisningschef, controller eller ekonom inom området, men även verksamhetsansvarig inom teknik och exploatering. Det är en fördel om flera kompetenser från samma kommun deltar, såsom någon som sysslar med ekonomi/redovisning och verksamhetsansvarig.

Information

Sista anmälningsdag
1 feb, 2021
Pris

Medlem: 4 500 kr
Icke-medlem: 5 400 kr

Boka senast 19 december och få 1000 kr i rabatt!


Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram