Etik – ett föredrag om grunderna

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 10 feb, 2022 Tid: 08:30 - 10:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Nu när många fortsatt arbetar hemifrån erbjuder KEF olika alternativa utbildningar, bland annat kortare föredrag i olika ämnen. Etikens roll i samhället kommer alltid att vara både viktig och intressant för att bibehålla en stark demokrati. Under detta pass diskuteras flera viktiga aspekter på etiken.

 

Innehåll

Program: Etik – ett föredrag om grunderna (pdf)

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Etik och Moral, vad är vad?
  • Vad är korruption?
  • Utmaningar och riskområden
  • Vad kan göras för att förbättra kulturen?

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Roland har omfattande erfarenhet som konsult och utbildare i ämnet under 15 års tid.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonom, controller eller ekonomichef på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.

Information

Sista anmälningsdag
3 feb, 2022
Anmälan
Pris

Medlem: 950 kr
Icke-medlem: 1 250 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram