Etik för kommunalekonomer

Datum/Tid
Datum: 20 okt, 2020
Tid: 10:00 - 16:00

Ort
Saturnus Konferens


Etik för ekonomer ger grundläggande kunskaper om etik och moral. Under kursen kommer en del uppgifter att diskuteras som kan vara svåra att hantera i verkligheten.

 

Kursen utgör även en del av det basutbud som krävs för att bli certifierad kommunalekonom.

 

Program – Etik för kommunalekonomer (pdf) 

 

 Följande delar kommer att ingå:

  • KEF:s yrkesetiska kodex
  • Presentation av KEF:s etikstudie
  • Etiska frågor för kommunalekonomer, uppgift
  • Etik –frågor, problem och positioner.
  • Etik och moralism –hur tolkar vi vårt samhällsläge?
  • Gamla och nya etiska ideal, och gamla och nya ”dödssynder”.
  • Vad menas med ”svenska värderingar”?
  • Värdegrund för offentliganställda.

 

Föreläsare

Föreläsare är Egon Rommedahl utbildad teolog, legitimerad psykoterapeut och handledare. Egon har skrivit ett antal böcker främst i ämnet etik och bemötande.

Roland Svensson, KEF, har arbetat mycket med konsekvenserna av bristande moral såsom korruption och skrivit ett antal böcker om riskanalys och kontroll inom offentlig sektor.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig kommunalekonomer, ekonomichefer, controllers, budgetchefer, finanschefer och verksamhetsekonomer.

Pris

Medlem: 4 700 kr
Icke-medlem: 5 700 kr

Boka senast 20 augusti och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

18 sep, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Etik för kommunalekonomer

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Vårens kurser hos oss på KEF kommer att genomföras som distansutbildningar.

Deltagare som är anmälda till någon av vårens kurser bli kontaktade av oss med information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver därför inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.

Läs mer