Excel Power Pivot & Power BI

Datum/Tid
Datum: 23 okt, 2019 - 24 okt, 2019
Tid: 08:30 - 16:00

Ort
Kungsbron 21, Stockholm


Kursen genomförs i samarbete med Infocell

Är du en av dem som jobbar hårt med formler och funktioner i Excel som t.ex. LETARAD-funktionen?  Kombinerar du data från olika tabeller eller olika datakällor för att få ihop din rapportering i Excel?

Då har du garanterat mycket att tjäna på att lära dig använda Power Query och Power Pivot.

 

Innehåll

Introduktion till Power-verktygen i Excel
– Översikt över BI-verktygen i Excel
– Genomgång av begrepp och definitioner


Power Query – automatisera och omvandla importerad data
– Import av data från olika datakällor som Excelfiler, textfiler, csv-filer, internet och olika databaser
– Dra nytta av den automatiska dokumentation som Power Query skapar
– Ladda upp dina data till Exceltabeller eller direkt in i datamodellen i Power Pivot
– Slå samman flera tabeller och eller flera filer till en tabell i Excel eller Power Pivot
– Aggregera detaljerade tabeller till grupperade tabeller direkt vid importen
– Unpivotera data för att möjliggöra analys med pivottabeller och formler
– Så tar du bort kolumner, rader, tomma rader, felvärden snabbt och automatiskt
– Konvertera datatyper vid import
– Lägg nya kolumner med formler och funktioner
– Sammanfoga och/eller bryt isär kolumner samt sortera/filtrera kolumner direkt vid dataimport
– Sök/ersätt värden, transponera tabeller, vänd dataordning m.fl. magiska omvandlingar
– Ta hjälpa av funktioner och frågespråket M i Power Query

 

Power Pivot – bygg kraftfulla datamodeller för effektiv rapportering
– Import av data direkt från olika datakällor eller via Power Query
– Skapa och hantera relationer mellan tabeller
– Gör dina egna beräknade kolumner i datamodellen med formler och funktioner
– Hantera och skapa din tidsdimension som passar din modell
– Så hanterar du flera datatabeller (tabeller innehållande värdefält) i Power Pivot
– Skapa nödvändiga hierarkier och KPI:er (t.ex. stoppljus) för din rapportering

 

Mätvärden och DAX-funktioner i Power Pivot
– Introduktion till DAX-funktioner (Data Analysis Expressions)
– Beräknade kolumner eller mått? Skillnad mellan implicita och explicita beräkningar
– Skapa egna mätvärden/mått effektivt och på rätt sätt
– Skapa mätvärden som är omöjliga med vanliga pivottabeller, men möjliga i Power Pivot
– Time intelligence – visa värden för YTD, MTD, föregående år, rullande 12 m.fl. tidsberäkningar
– Avancerade beräkningar med DAX; procentberäkningar, villkorsberäkningar, unika värden

 

Visualisering av dina data i Excel
– Så skapar du dynamiska rapporter och dashboards utifrån din datamodell med flera pivottabeller, pivotdiagram som snabbt filtreras med knappsatser.
– Hantera villkorsstyrd formatering för visning av datastaplar, färgskalor
– Visa dina KPI:er med t.ex. stoppljus i rapporterna
– Smarta makron för dina pivottabeller
– Visualisera dina data direkt på kartan i Excel. Utnyttja Excel inbyggda kartfunktion eller använda Power Map.
– Skapa helt egendesignade rapporter med hjälp av kubfunktioner

 

Visualisering av data i Power BI Desktop
– Gratisprogrammet som ger dig extra möjlighet till diagramtyper som hastighetsmätare, träddiagram, kartdiagram-
– Tryck på play-knappen och se hur ett bubbeldiagram förändras över tid
– Klicka direkt i dina diagram och filtrera resten av rapporten
– Distribuera dina rapporter på webben

 

Utbildningsmål

Att kunna hämta och omvandla data från olika källor och bygga egna datamodeller med olika mätvärden, samt skapa en dynamisk rapportering med tabeller, diagram och knappsatser.

 

Målgrupp

För dig som vill utnyttja den fulla kraften i Excels inbyggda beslutsstöd.

 

Förkunskaper

God Excelvana och vana att skapa och hantera pivottabeller och pivotdiagram (motsvarande vår tvådagarskurs i pivottabeller).

Kursen hålls i Excel 2016, men kursen passar även deltagare med version Excel 2010 och Excel 2013.

 

Pris

Medlem i KEF: 9 800 kr
Icke medlem: 10 990 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF & Infocell

Sista anmälningsdag

20 sep, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Excel Power Pivot & Power BI

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Vårens kurser hos oss på KEF kommer att genomföras som distansutbildningar.

Deltagare som är anmälda till någon av vårens kurser bli kontaktade av oss med information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver därför inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.

Läs mer