Exploatering i redovisningen samt plan- och bygglagen

Datum/Tid
Datum: 21 okt, 2020
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Distansutbildning


Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Det sker mycket byggande och exploatering i Sverige, både i stora och små kommuner. Det finns dock många aspekter som måste beaktas i en kommun. Redovisningen utvecklas konstant. Nya regler för 2019 påverkar investeringsredovisningen från 2020. Exploateringsredovisningen utvecklas kontinuerligt. Kursen kommer även att ge grunderna för exploatering i Plan- och bygglagen samt beröra Vattentjänstlagen. En icke obetydlig fråga i sammanhanget är också hur momsen ska hanteras.

 

Kursinnehåll – Exploatering i redovisningen samt plan- och bygglagen (pdf)

 

Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om exploatering i PBL, ML och redovisningen.

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Vilka nya eller nygamla regler måste vi anpassa redovisningen till när det gäller investeringar?
  • Vad är ett markanvisnings- och exploateringsavtal samt gatuersättning. Hur påverkar det sättet att redovisa?
  • Fungerar den interna fördelningen mellan investeringsverksamheten och externredovisningen?
  • Momsen påverkar exploateringsverksamheten

 

Föreläsare

Ola Eriksson senior utbildningsledare på Kommunalekonomernas förening. En av Sveriges mest namnkunnige inom redovisning och som anlitas av flera kommuner, SKL och har haft många olika utredningsuppdrag.

Göran Andersson utbildningsledare på Kommunalekonomernas förening. Göran har lång kommunal erfarenhet inom både ekonomi och samhällsbyggnadsområdet.

Fredric Ottozon informatör och Carl Gustav Fhager skatterevisor från Skatteverket. De har deltagit i ett antal olika utbildningar inom området.

 

Målgrupp

Målgruppen är du som jobbar med exploateringsfrågor såsom ekonomichef, redovisningschef eller ekonom inom området, men även exploateringschef och exploateringsingenjör. Det är en fördel om flera kompetenser från samma kommun deltar, såsom någon som sysslar med ekonomi/redovisningsfrågor och exploatering.

Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 4 900 kr

Boka senast 21 augusti få 1000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

14 okt, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Exploatering i redovisningen samt plan- och bygglagen

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Tekniskt underhåll den 27 oktober kl. 18–20

Tisdagen den 27 oktober kl. 18–20 genomför vi ett planerat, tekniskt underhåll. Under denna period går det inte att boka kurser eller att nå oss via mejl.