Exploatering i redovisningen samt plan- och bygglagen

Kursform: KEF

Datum & Tid

Datum: 14 apr, 2021 Tid: 09:00 - 16:00

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Det sker mycket byggande och exploatering i Sverige, både i stora och små kommuner. Det finns dock många aspekter som måste beaktas i en kommun. Redovisningen utvecklas konstant. Nya regler för 2019 påverkar investeringsredovisningen från 2020 och framåt.

Kursinnehåll

Kursinnehåll – Exploatering i redovisningen samt plan- och bygglagen (pdf)

Kursen innehåller redovisningsfrågor som är aktuella inom exploateringsområdet, skillnad mellan drift och investering, materiella och immateriella anläggningstillgångar. Dessutom gäller det att intäkterna går rätt. Exploateringsredovisningen utvecklas kontinuerligt. Kursen kommer även att ge grunderna för exploatering i Plan- och bygglagen samt beröra Vattentjänstlagen. En icke obetydlig fråga i sammanhanget är också hur momsen ska hanteras.

Du lär dig följande:

  • Vilka regler gäller när du ska redovisa investeringar
  • Skillnaden på gatukostnadsersättning och exploateringsersättning.
  • Vad är skillnaden när ett företag eller en myndighet lämnar ”bidrag”
  • Fungerar den interna fördelningen och den externa redovisningen för investeringar
  • Momsen påverkar exploateringsverksamheten.
  • Juridisk översikt inom PBL, Miljöbalken, Vattentjänstlagen

För vem passar kursen?

Målgruppen är du som jobbar med exploateringsfrågor såsom ekonomichef, redovisningschef eller ekonom inom området, men även exploateringschef och exploateringsingenjör. Speciellt viktiga är budgetchefer. Det är en fördel om flera kompetenser från samma kommun deltar, såsom någon som sysslar med ekonomi/redovisning/budgetfrågor och exploatering. Ytterligare information hittar du på vår hemsida dev.kef.se där du även anmäler dig.

 

Föreläsare

Göran Andersson är utbildningsledare inom KEF. Han har mer än 25 års erfarenhet av kommunala verksamhet. Allt från ekonom/controller arbete till utbildning och utveckling. Göran har långa erfarenhet som ekonomichef samt förvaltningschef inom samhällsbyggnad och är också utbildad coach.

Fredric Ottozon skatteinformatör från Skatteverket. Han har deltagit i ett antal olika utbildningar inom området.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
6 apr, 2021
Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 4 900 kr

Boka senast 14 februari få 1000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram