Exploateringskalkyler och kassaflöde

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 8 dec, 2021 Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

I samband med exploatering så är det inte bara redovisningen som måste beaktas utan även hur kassaflödet påverkas. Detta är en kursdag som ingår i KEF:s controllerprogram för investering och exploatering som omfattar 11 dagar. Kursdagen går att delta på separat.

 

Kursinnehåll

Innehåll – Exploateringskalkyler och kassaflöde (pdf) 

Kursen innehåller förslag på hur du kan tänka när du ska göra kalkyler och hur det påverkar kassaflödet. Dessutom kommer en kommun presentera sina tankar på en mer övergripande nivå.

  • Exploateringskalkyl och vad som är bra att tänka på
  • Kassaflöden för exploatering
  • Hur tänker en kommun rent samhällsekonomiskt

 

För vem passar kursen?

Målgruppen är du som är controller eller ekonom som berörs av investeringar i kommunen. Du kan även syssla med investeringsredovisning eller budgetering centralt i din kommun.

 

Föreläsare

Ola Eriksson senior utbildningsledare på KEF. En av Sveriges mest namnkunnige inom redovisning samt exploatering och som anlitas av flera kommuner, SKL och har haft många olika utredningsuppdrag.

Henrik Berggren Täby kommun. Henrik har jobba i flera kommuner samt även på PWC och SKR.

Information

Sista anmälningsdag
1 dec, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 4 500 kr
Icke-medlem: 5 500 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram