Exploateringsprocess från detaljplan, avtal till redovisning

Datum/Tid
Datum: 15 okt, 2019 - 16 okt, 2019
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Comfort hotell, Malmö


Det sker mycket byggande och exploatering i Sverige, både i stora och små kommuner. Det finns dock många aspekter som måste beaktas i en kommun både avtalsskrivningar, skatter moms, etc. Kursen kommer att blanda teori men praktikfall.

Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i frågor rörande avtal och redovisning i exploateringsprocessen. Vi kommer att vandra i gränslandet mellan arbetet med exploatering och avtal till moms, skatt och redovisningsfrågor. Kursen är unik eftersom den riktar sig till alla som jobbar med eller konsekvenserna av exploateringsfrågor.

 

Program – Exploateringsprocess från detaljplan, avtal till redovisning, pdf

 

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Plan- och bygglagen, detaljplaner och processen
  • Vad är ett markanvisnings- och exploateringsavtal
  • Exploatering påverkan på redovisningen
  • Momskonsekvenser vid exploatering
  • Fungerar den interna fördelningen mellan exploateringsverksamheten och externredovisningen?

Kursavsnitten är varvade med praktikfall från kommun och erfarenhetsutbyten. Antalet deltagare i kursen är därför begränsat.

 

Föreläsare

Fredrik Nestor Civilingenjör Lantmäteri från KTH och arbetar idag som exploateringschef i Österåker kommun. Flerårig erfarenhet från fastighetsfrågor inom främst samhällsbyggnad, planläggning och fastighetsutveckling inom kommunal verksamhet samt kommunala bolag.

 

Ola Eriksson kanslichef på Kommunalekonomernas förening. En av Sveriges mest namnkunnige inom redovisning och som anlitas av flera kommuner, SKL och har haft många olika utredningsuppdrag.

 

Olof Moberg förbundsjurist SKL. Arbetar med frågor inom Plan- och bygglagstiftning, fastighetsrätt, hyres- och arrenderätt, VA-lagen, exploateringsavtal, statsstöd, panträtt, inskrivningsfrågor, anläggnings- och samfällighetsfrågor, ledningsrätt, krediträtt, krav- och obeståndsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt.

 

Gilbert Nordenswan, chefsjurist på Svenskt Vatten. Är en erfaren föreläsare och expert på lagen om allmänna vattentjänster.

 

Fredric Ottozon, skatteinformatör och Carl Gustav Fhager, skatterevisor, på Skatteverket.

 

Ing-Britt Blomberg budgetchef i Kungsbacka kommun. Mångårig erfarenhet inom kommunal budgetering och redovisning. På verksamhetsnivån främst inom teknisk förvaltning såsom samhällsbyggnad, mark- och exploatering samt fastighetsekonomi.

 

Målgrupp

Målgruppen är du som jobbar med exploateringsfrågor såsom förvaltningschef exploateringschef, exploateringsingenjör, ekonom inom området, redovisningschef eller ekonomichef. Det är en fördel om flera kompetenser från samma kommun deltar, såsom någon som sysslar med exploatering och ekonomi/redovisningsfrågor.

Pris

Medlem: 6 600 kr
Icke-medlem: 7 300 kr

Boka senast den 15 augusti och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

15 sep, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Exploateringsprocess från detaljplan, avtal till redovisning

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Vårens kurser hos oss på KEF kommer att genomföras som distansutbildningar.

Deltagare som är anmälda till någon av vårens kurser bli kontaktade av oss med information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver därför inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.

Läs mer