Exploateringsprocess från detaljplan, avtal till redovisning

Datum & Tid

Datum: 12 mar, 2020 - 13 mar, 2020 Tid: 09:30 - 16:00

Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i frågor rörande avtal och redovisning i exploateringsprocessen. Vi kommer att vandra i gränslandet mellan arbetet med exploatering och avtal till moms, skatt och redovisningsfrågor. Kursen är unik eftersom den riktar sig till alla som jobbar med eller konsekvenserna av exploateringsfrågor.

 

Kursinnehåll – Exploateringsprocess från detaljplan, avtal till redovisning (pdf)

 

Utbildningen behandlar bl.a.

 • Plan- och bygglagen, detaljplaner och processen
 • Vad är ett markanvisnings- och exploateringsavtal
 • Exploatering påverkan på redovisningen
 • Momskonsekvenser vid exploatering
 • Fungerar den interna fördelningen mellan exploateringsverksamheten och externredovisningen?
 • Några revisionssynpunkter från 2019. (Nytt)

 

Kursavsnitten är varvade med praktikfall från kommuner.

 

Föreläsare

 • Fredrik Nestor Civilingenjör Lantmäteri från KTH och arbetar idag som exploateringschef i Österåker kommun. Flerårig erfarenhet från fastighetsfrågor inom främst samhällsbyggnad, planläggning och fastighetsutveckling inom kommunal verksamhet samt kommunala bolag

 

 • Ola Eriksson kanslichef på Kommunalekonomernas förening. En av Sveriges mest namnkunnige inom redovisning och som anlitas av flera kommuner, SKL och har haft många olika utredningsuppdrag.

 

 • Olof Moberg förbundsjurist SKL. Arbetar med frågor inom Plan- och bygglagstiftning, fastighetsrätt, hyres- och arrenderätt, VA-lagen, exploateringsavtal, statsstöd, panträtt, inskrivningsfrågor, anläggnings- och samfällighetsfrågor, ledningsrätt, krediträtt, krav- och obeståndsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt.

 

 • Gilbert Nordenswan, chefsjurist på Svenskt Vatten. Är en erfaren föreläsare och expert på lagen om allmänna vattentjänster.

 

 • Fredric Ottozon, skatteinformatör på Skatteverket.

 

 • Fredrik Carlsson, revisor PWC.

 

 • Ing-Britt Blomberg budgetchef i Kungsbacka kommun. Mångårig erfarenhet inom kommunal budgetering och redovisning. På verksamhetsnivån främst inom teknisk förvaltning såsom samhällsbyggnad, mark- och exploatering samt fastighetsekonomi.

 

Målgrupp

Målgruppen är du som jobbar med exploateringsfrågor såsom förvaltningschef exploateringschef, exploateringsingenjör, ekonom inom området, redovisningschef eller ekonomichef. Det är en fördel om flera kompetenser från samma kommun deltar, såsom någon som sysslar med exploatering och ekonomi/redovisningsfrågor.

 

 

Information

Sista anmälningsdag
12 feb, 2020
Pris

Medlem: 6 700 kr
Icke-medlem: 7 400 kr

Boka senast 12 januari och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram