Exploateringsredovisning och avtal

Datum/Tid
Datum: 10 dec, 2019
Tid: 10:00 - 16:00

Ort
Scandic Anglais


Det sker mycket byggande och exploatering i Sverige, både i stora och små kommuner. Det finns dock många aspekter som måste beaktas i en kommun. Redovisningen utvecklas konstant. Under hösten 2019 har ett flertal olika inspel gjort att redovisningen behöver belysas ytterligare. Nya regler för 2019 påverkar investeringsredovisningen. Kursen kommer även också att ge grunderna i exploateringsavtal. Kursen kommer att ha ett praktikfall från Kungsbacka som kommer att berätta hur långt de har kommit med sina senaste förändringar.

Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i frågor rörande avtal och redovisning i exploateringsprocessen. Vi kommer att samla upp de olika redovisningsfrågorna rörande investeringar som behöver uppdateras i kommunerna under året eller till bokslutet.

 

Program – Exploateringsredovisning och avtal (pdf)

 

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Vilka nya eller nygamla regler måste vi anpassa redovisningen till när det gäller investeringar?
  • Vad är ett markanvisnings- och exploateringsavtal samt gatuersättning. Hur påverkar det sättet att redovisa?
  • Fungerar den interna fördelningen mellan investeringsverksamheten och externredovisningen?
  • Finns det konflikter mellan momsredovisningen och upphandling?

 

Kungsbacka kommun ger sin bild av hur deras resa har varit och vad de har kvar att göra.

 

 

Föreläsare

Ola Eriksson kanslichef på Kommunalekonomernas förening. En av Sveriges mest namnkunnige inom redovisning och som anlitas av flera kommuner, SKL och har haft många olika utredningsuppdrag.

 

Olof Moberg förbundsjurist SKL. Arbetar med frågor inom Plan- och bygglagstiftning, fastighetsrätt, hyres- och arrenderätt, VA-lagen, exploateringsavtal, statsstöd, panträtt, inskrivningsfrågor, anläggnings- och samfällighetsfrågor, ledningsrätt, krediträtt, krav- och obeståndsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt.

 

Ing-Britt Blomberg budgetchef i Kungsbacka kommun. Mångårig erfarenhet inom kommunal budgetering och redovisning. På verksamhetsnivån främst inom teknisk förvaltning såsom samhällsbyggnad, mark- och exploatering samt fastighetsekonomi.

 

Målgrupp

Målgruppen är du som jobbar med exploateringsfrågor såsom ekonomichef, redovisningschef eller ekonom inom området, men även exploateringschef och exploateringsingenjör. Det är en fördel om flera kompetenser från samma kommun deltar, såsom någon som sysslar med ekonomi/redovisningsfrågor och exploatering.

Pris

Medlem: 4 500 kr
Icke-medlem: 5 200 kr

Boka senast 10 oktober och få 700 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

10 nov, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Exploateringsredovisning och avtal

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer