Få en effektivare förvaltning (Hypergene)

Form: Hypergene

Datum & Tid

Datum: 23 okt, 2019 Tid: 07:30 - 09:15

Plats: Hypergenes lokaler, Stockholm

 

 

 

 

Frukostseminarium hos KEF:s partner

 

Få en effektivare förvaltning - utveckla det digitala stödet för intern styrning och kontroll

Välkommen till ett seminarium om digitalisering inom verksamhetsstyrning för myndigheter. Efter att ha avnjutit en trevlig frukost berättar vi om hur du med rätt systemstöd både kan effektivisera och förbättra styr- och förändringsprocesser utifrån myndighetens uppdrag. För chefer och ledning underlättas planering, uppföljning och analys avsevärt.

Under seminariet visar vi exempel på hur du effektivt kan omsätta regleringsbrev till verksamhets- och kvalitetsplaner samt mål, aktiviteter och eventuella indikatorer. Du får även se hur du enkelt kan kommunicera ut allt i organisationen för att skapa en gemensam riktning. Genom aktivitetslistor och sammanställningar blir verksamhetens utveckling tydlig både på övergripande nivå och per organisationsenhet.

Vi visar också konkreta exempel på hur några av våra kunder arbetar med frågor som t.ex. budget och riskhantering. Vår förhoppning är att du efter seminariet fått inspiration till hur du kan förbättra arbetet med uppföljning, budgetering, projekt- och resursplanering samt rapportering i samma system. Välkommen!

Information

Sista anmälningsdag
22 okt, 2019
Pris

Seminariet är kostnadsfritt.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram