Fastighetsmoms i kommuner

Form: KEF
Mer information: Fastighetsmoms i kommuner 

Datum & Tid

Datum: 10 nov, 2021 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Saturnus konferens, Stockholm

 

Moms i fastighetsområdet är ett komplext och svårnavigerat område och en felaktig hantering kan bli kostsam med inlåsningseffekter, räntor och skattetillägg som följd.

Vad ska man tänka på i samband med beslut om att omstrukturera fastighetsbeståndet i en kommun? Vilka momskonsekvenser kan ett sådant beslut medföra? Vad är viktigt att tänka på i samband med exploatering av områden inom kommunen? Innan ett beslut tas om en omstrukturering eller en exploatering måste ett beslutsunderlag upprättas och i detta måste även momsfrågorna beaktas för att det inte ska uppstå inlåsningseffekter eller risker.

Under fördjupningskursen i fastighetsmoms tar vi upp många av de frågor som ni ställs inför och som kommunen bör ta ställning till för att undvika risker och ha en korrekt momshantering.

Kursen ingår i ”Av KEF certifierad kommunalekonom”.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll: Fastighetsmoms i kommuner (pdf)

Vi kommer under kursen att diskutera bl.a. fastighetsbegreppet, hantering av moms i samband med uthyrning och försäljning eller köp av fastighet, investeringsmoms, jämkning av moms, omstrukturering av fastighetsbestånd, bolagisering, exploateringsfrågor m.m.

Du kommer att få tillfälle att diskutera dina egna frågeställningar och utmaningar, få riktlinjer och tips av våra kursledare som har stor erfarenhet av moms inom fastighetsområdet.

 

Du lär dig följande:

  • Fastighetsbegreppet, stadigvarande bostad
  • Frivillig skattskyldighet (kommunen som fastighetsägare, kommunen som hyresgäst, kommunala fastighetsbolag som fastighetsägare)
  • Överlåtelse och förvärv av fastighet (allmänt, samband med bolagisering, förvärv av fastighet)
  • Jämkning av investeringsmoms vid överlåtelse eller förvärv av fastighet
  • Exploatering
  • Omvänd skattskyldighet för byggmoms, kommunen som byggbolag
  • Något om moms i samband med tillhandahållande av el och vatten med individuell mätning, sol- och vindkraft

 

För vem passar kursen?

Ekonomer, controllers, handläggare och chefer inom fastighetsförvaltning, samhällsbyggnad samt ekonomi centralt, gärna även med insyn eller hantering av kommunala bolag.

 

Föreläsare

Kursledare är Christina Grape som har lång erfarenhet från kvalificerad skatterådgivning åt kommuner och dess bolag och arbetar på PwC som skatterådgivare åt offentlig sektor.

Kursansvarig är Roland Svensson, KEF.

 

Information

Sista anmälningsdag
8 okt, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 4 900 kr
Icke-medlem: 5 900 kr

Boka senast 10 september och få 1 000 kr i rabatt!

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram