Finansiell analys

Form: KEF
Mer information: Finansiell analys 

Datum & Tid

Datum: 10 nov, 2021 Tid: 09:00 - 16:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

Förutsättningarna för den finansiella analysen av kommuner och kommunkoncerner tenderar att bli alltmer komplex vilket innebär bl.a. pedagogiska utmaningar och krav på utveckling av nya mått. Dagen är tänkt som ett idéseminarium där vi redovisar tankar, idéer och exempel men där vi också gemensamt diskuterar lösningar och behov av utveckling. Deltagarantalet är därför begränsat.

 

Innehåll

Program – Finansiell analys (pdf) 

Under dagen kommer vi bland annat att behandla följande:

  • Klassisk finansiell analys – Problem och möjligheter vid jämförelse över tid och med andra: Vi går igenom vilka modeller och finansiella nyckeltal man kan använda för att jämföra sig själv över tiden. Vi diskuterar också hur man på bästa sätt jämför med andra kommuner och regioner.

 

  • Finansiell analys och målen för god ekonomisk hushållning: Vilka mål är lämpliga att använda och hur hänger de ihop med den finansiella analysen.

 

  • Finansiell analys av kommunkoncernen: Hur genomför man ett god finansiell analys av kommunkoncernen och vilka nyckeltal kan man använda?

 

  • Analys av ett kommunalt bolag: Vi går igenom vilka modeller och finansiella nyckeltal man kan använda för att jämföra sig själv över tiden. Hur kopplar man affärsrisker i de kommunala bolagen till den finansiella analysen?

 

  • Resultatutjämningsreserv och balanskravet: Hur bör det redovisas? Varför skall det inte Kopplas till den finansiella analysen?

 

Målgrupp

Temadagen riktar sig till dig som arbetar med finansiell analys och finansiella mål. 

 

Föreläsare

Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreläsaren har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning. Hans har utarbetat flera finansiella analysmodeller. Bl.a RK-modellen och den finansiella profilen, vilka modeller som används av många kommuner och regioner.

Information

Sista anmälningsdag
1 nov, 2021
Pris

Medlem: 3 400 kr
Icke-medlem: 4 100 kr

Boka senast 1 september och få 600 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram