Krets 6 – Finansiell analys

Datum/Tid
Datum: 9 sep, 2019
Tid: 09:30 - 16:15

Ort
Örebro Rådhus


Förutsättningarna för den finansiella analysen av kommuner och kommunkoncerner tenderar att bli alltmer komplex vilket innebär bl.a. pedagogiska utmaningar och krav på utveckling av nya mått. Dagen är tänkt som ett idéseminarium där vi redovisar tankar, idéer och exempel men där vi också gemensamt diskuterar lösningar och behov av utveckling.

 

Innehåll

Kursinbjudan – Finansiell analys, pdf

Under dagen kommer vi bland annat att behandla följande:

  • Klassisk finansiell analys – Problem och möjligheter vid jämförelse över tid och med andra: Hur ska man se på och värdera mått som självfinansieringsgrad när de kommunala förvaltingsfastigheterna har bolagiserats eller hyrs av externa hyresvärdar antingen som finansiell leasing eller ej uppsägningsbar leasing?
    Vad innebär införandet av komponentavskrivning för den finansiella analysen. Komponentavskrivning kommer för de flesta att innebära att det kostnadsförda underhållet minskar och i stället klassificeras som investering?
  • Finansiell analys och målen för god ekonomisk hushållning: Vilka mål är lämpliga att använda och hur hänger de ihop med den finansiella analysen.
  • Finansiell analys av kommunkoncernen: Hur kopplar man affärsrisker i de kommunala bolagen till den finansiella analysen?
  • Analys av ekonomisk ställning: Från och med bokslut 2013 finns ett krav på att analysera ekonomisk ställning i årsredovisningen – vilket uttryck har det tagit sig i 2013 års årsredovisningar?
  • Resultatutjämningsreserv och balanskravet: Hur ser praxis ut. Koppling till den finansiella analysen?

 

 

Målgrupp

Temadagen riktar sig till dig som arbetar med finansiell analys och finansiella mål.

 

Föreläsare

Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreläsaren har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning.

 

Pris

Medlem: 2 500 kr
Icke-medlem: 3 200 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

16 aug, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Krets 6: Finansiell analys

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png