Flexibilitet och risk vid lokalförsörjning

Datum & Tid

Datum: 8 maj, 2019 Tid: 09:30 - 16:00

Kommunalekonomernas förening vill ge mer kunskap om hur kommunerna ska klara sin kortsiktiga och långsiktiga lokalförsörjning. Det finns olika strategier hur lokalbehoven ska tillgodoses. Under dagen kommer vi att belysa de olika parametrarna som är viktigt att beakta vid lokalförsörjning och som bör ligga till grund för olika politiska ställningstaganden i kommunerna.

Dagen ska ge ny insikt utifrån den strategi som din kommun har när det gäller lokalförsörjning. Detta ska leda till ytterligare optimering av lokalförsörjningen utifrån de olika och lokala förutsättning vad det gäller ekonomi, konkurrens och politik.

 

Innehåll

Program: Flexibilitet och risk vid lokalförsörjning (pdf)

Utbildningen innehåller bland annat

  • Verksamhetens behov av fastigheter. På lång och kort sikt
  • Relationen bygga själv och/eller flexibla lösningar
  • Hur ska investeringsbesluten fattas rationellare
  • Lyssna in PwC:s och SKL:s tankar om finansiering som har samlats i en bok som utkommer i februari

 

Föreläsare

Henrik Berggren, PwC, som har många års erfarenhet av kommunal ekonomi och hur demografin påverkar de kommunala investeringarna. Henrik har en bakgrund från SKL, finansdepartementet samt fler kommuner.


Patrik Texell, PwC, som under de senaste femton åren arbetat som konsult med fastighetsekonomisk rådgivning. Patrik har erfarenhet av värdering och analys av alla typer av fastigheter. Patrik har varit rådgivare till såväl offentliga som privata aktörer i de flesta typer av beslutssituationer. Patrik har arbetat med fastighetsekonomiska frågor åt ett stort antal kommuner och kommunala bolag


Nedim Murtic
finansiell rådgivare Parmaco. Tidigare mångårig medarbetare på Kommuninvest.


Göran Andersson
utbildningsledare KEF. Mångårig erfarenhet inom det kommunala området som ekonomichef och förvaltningschef inom samhällsområdet

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till ekonomiansvariga, lokalansvariga, fastighetschef, m fl. som kommer i kontakt med fastighetsstrategiska frågor samt andra ledande tjänstemän och politiker som berörs av fastighetsstrategiska frågor.

 

Information

Sista anmälningsdag
8 apr, 2019
Pris

Medlem: 4 800 kr
Icke-medlem: 5 500 kr

Boka senast 8 mars och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram