Flyktingfrågor för ekonomer

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Flyktingfrågor för ekonomer 

Datum & Tid

Datum: 28 mar, 2017 Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Saturnus Konferens

Flyktingströmmen till Sverige har minskat men de senaste två åren har de antagit proportioner som i princip ingen har kunnat förutsäga. Den situation vi har idag är unik samtidigt som det är en situation som måste hanteras på bästa möjliga sätt av kommuner, landsting/regioner, statliga myndigheter och frivilligorganisationer.

Kommuner som tar emot flyktingar har rätt till ersättning av staten vilket kräver en ansökan. Det berör i princip hela den kommunala verksamheten. Regelverket för kommunernas del är inte alltid enkelt att tolka varmed det ibland kan uppstå oklarheter huruvida kommunerna söker rätt saker för de flyktingar som ska ha vård, skola med mera. Hanteringen av ensamkommande flyktingbarn är likaledes en särskild grupp som hanteras på särskilt sätt. Förändringar av schablonbidraget och hur nya ersättningssystemet påverkar kommunerna kommer även att tas upp denna intressanta och fullspäckade utbildningsdag.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med fördelningsmodeller och fördelning av flyktingbidrag samt kostnader för flyktingmottagningen. Kursen är även lämplig för dig som på annat sätt arbetar med flyktingfrågor.

Föreläsare

Föreläsare är Gabriella Wilow, omvärldsexpert på Sveriges flyktingkvot på Migrationsverket. Jessica Jansson, ekonomichef samt Kristina Andersson, controller i Hällefors kommun på Ekonomi- och IT-enheten. Alexandra Göransson, bitr. avdelningschef Avdelning för Välfärdsstyrning, Stadsledningskontoret Stockholms stad. Johanna Barane, controller med ansvar för flyktingfrågan, Stadsledningskontoret Stockholms stad. Parisa Liljestrand, kommunalråd i Vallentuna kommun. Roland Svensson, utbildningsledare på KEF.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
27 feb, 2017
Anmälan
Pris

Medlem: 3 800 kr
Icke-medlem: 4 500 kr
Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram