Flyktingseminarium 2021

Form: KEF
Mer information: Flyktingseminarium 2021 

Datum & Tid

Datum: 9 sep, 2021 Tid: 08:30 - 10:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

"Vallentuna kommun har byggt upp en modell för mottagande och integration som ska möjliggöra att en nyanländ har de bästa möjligheterna att komma i självförsörjning när etableringsersättningen avtar. Genom att i ett tidigt skede resursförstärka delar av organisationen och bygga upp en mottagningsenhet som ligger direkt under kommunstyrelsen möjliggör vi för snabba beslutsvägar och effektivare arbetsmetoder, som i sin tur bidrar till många lyckade exempel. Parisa kommer även att reflektera över om Corona-pandemin kommer att leda till nya flyktingvågor då uppemot 160 miljoner människor riskera akut fattigdom enligt FN."

Kursinbjudan – Flyktingseminarium 2021 (pdf) 

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonom, controller, handläggare eller ekonomichef på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå med flyktingfrågor. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening.
Föreläsare är Parisa Liljestrand, kommunalråd i Vallentuna kommun.

Information

Sista anmälningsdag
1 sep, 2021
Pris

Medlem: 950 kr
Icke-medlem: 1 250 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram