Flyktingseminarium 2021

Form: KEF
Mer information: Flyktingseminarium 2021 

Datum & Tid

Datum: 9 sep, 2021 Tid: 08:30 - 10:00

Samtliga utbildningar hos oss på KEF genomförs på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

"Vallentuna kommun har byggt upp en modell för mottagande och integration som ska möjliggöra att en nyanländ har de bästa möjligheterna att komma i självförsörjning när etableringsersättningen avtar. Genom att i ett tidigt skede resursförstärka delar av organisationen och bygga upp en arbetsmarknadsavdelning som ligger direkt under kommunstyrelsen möjliggör vi för snabba beslutsvägar och effektivare arbetsmetoder, som i sin tur bidrar till många lyckade exempel. Parisa kommer även att reflektera över om Corona-pandemin kommer att leda till nya flyktingvågor då uppemot 160 miljoner människor riskera akut fattigdom enligt FN."

Kursinbjudan – Flyktingseminarium 2021 (pdf) 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonom, controller, handläggare eller ekonomichef på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå med flyktingfrågor. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening.
Föreläsare är Parisa Liljestrand, kommunalråd i Vallentuna kommun.

Information

Sista anmälningsdag
1 sep, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 950 kr
Icke-medlem: 1 250 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram