Förbättra hanteringen av kommunens fastigheter

Datum & Tid

Datum: 13 mar, 2019 - 14 mar, 2019 Tid: 09:30 - 16:00

Kommunalekonomernas förening har sett ett stort behov att stärka den interna styrningen och kontrollen av kommunens hantering av fastigheter. Genom att ta med verksamheternas framtida behov och kommunernas ekonomiska begränsningar ska kursen försöka sammanlänka, de ibland, oförenliga ståndpunkter. Vi hoppas att vi kan visa att det finns saker att göra för att förbättra hanteringen av de kommunala fastigheterna. Hur får verksamheten ändamålsenliga lokaler samtidigt som fastighetsförvaltningen bedrivs professionellt och kostnadseffektivt?

 

Innehåll

Program - Förbättra hanteringen av kommunens fastigheter (pdf)

Utbildningen innehåller bland annat:

  • Verksamhetens behov av fastigheter. På lång och kort sikt
  • Vikten att styra mot intressenternas krav
  • Processorientering, kvalitetsutveckling och intern kontroll
  • Definiera processer inom fastighetshanteringen - vad måste vi arbeta för en god hantering
  • Analysera risker och problem inom hantering av fastigheterna
  • Vad kan göra hanteringen av fastigheter framgångsrik och vad kan vi lära av varandra?
  • Fastighetstrategi och lokalförsörjningsmodell
  • Hur agera professionell fastighetsägare
  • Vad är viktigt att arbete med för att optimera fastighetskostnaderna över tid?
  • Fastighetsnyckeltal, underhållsplaner och energieffektivisering

 

Kursavsnitten är varvade med kortare avsnitt av arbete i grupp samt erfarenhetsutbyten. Antalet deltagare i kursen är därför begränsat.

 

Föreläsare

Föreläsare är Leif Karlsson och Eva Andersson Ericsson Svefa AB samt Göran Andersson, och Göran Persson Lingman, Kommunalekonomernas förening. Föreläsarna har bland annat erfarenhet som konsulter, chefer, utbildare och författare i ämnet.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till ekonomiansvariga, ekonomer, lokalansvariga, fastighetschef, m fl. som kommer i kontakt med fastighetsfrågor samt medarbetare som jobbar med fastighetsfrågor som behöver mer kunskap om fastigheter.

Information

Sista anmälningsdag
13 feb, 2019
Anmälan
Pris

Medlem: 8 500 kr
Icke-medlem: 9 500 kr

Boka senast 13 februari och få 1000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram