Förbättra nämndens interna kontroll

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 27 maj, 2020 Tid: 09:45 - 12:30

Plats: Distansutbildning

 

En god intern kontroll är en av förutsättningarna för att bedriva en effektiv och säker verksamhet. Styrelsen och nämnderna är högst ansvariga för den interna kontrollen.  Styrelsen, nämnderna tillsammans med förvaltningsledningen och ekonomerna är viktiga aktörer för att säkerställa en god intern kontroll. Den här halvdagskursen ger en grund i vad intern kontroll är samt ett underlag till uppföljningsområden och risker som kan behöva hanteras bättre.

I kursen får de olika rollerna (nämnd, ledning, ekonomer) diskutera risker och/eller uppföljningsområden som är relevanta inom deras verksamhet. Feedback kommer att ges från kursledare och andra kursdeltagare.

 

Program – Förbättra nämndens interna kontroll (pdf)

 

Innehåll

I utbildningen ingår bland annat följande:

  • Utgångspunkter för en god intern kontroll
  • Kommunlagens krav och olika ”ansvarslinjer/försvarslinjer”
  • Vad är viktigt för en god intern kontroll enligt ramverket ”COSO”
    • Styr och kontrollmiljö
    • Identifiera, analysera, kommunicera och hantera risker
    • Uppföljning
  • Arbetet med nämndens interna kontrollplan

 

Boken ”Hur vet vi vad som ska kontrolleras?”  av Roland Svensson ingår i utbildningen.

Information

Sista anmälningsdag
7 maj, 2020
Pris

Medlem: 2 095 kr
Icke-medlem: 2 595 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram