Fördjupningskurs i Intern kontroll för ekonomer

Kursform: KEF

Datum & Tid

Datum: 13 nov, 2017 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Saturnus Konferens

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Landstingsekonomerna är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. I denna kurs går vi in på hur man kan arbeta rent praktiskt med de viktigaste komponenterna i ett system för intern kontroll och styrning.

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Riskanalysen - hur gör man? Vi presenterar metoder, arbetssätt och praktiska exempel.
  • Kvalitetssäkring av rutiner. Vad kännetecknar en bra rutin? Hur kan man arbeta med kvalitetssäkring?
  • Effektiva kontrollåtgärder - hur ser verktygslådan ut, hur kan vi arbeta med utveckling och effektivisering av kontrollerna?
  • Kontrollmiljön - vad kännetecknar en god kontrollmiljö, hur kan man arbeta för att utveckla kontrollmiljön.
  • Övervakning och utvärdering - hur organiserar man bäst rutiner för övervakning och utvärdering av ett system för intern kontroll och styrning.

Kursavsnitten är varvade med övningar och erfarenhetsutbyten. Antalet deltagare i kursen är därför begränsat. Efter första kurstillfället förväntas deltagarna göra ett projektarbete som behandlas vid det efterkommande kurstillfället.

Föreläsare

Kursledare är Ola Eriksson, Kommunalekonomernas förening och Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Båda föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter, utbildare och författare i ämnet.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av system för intern kontroll och styrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på kliniknivå. Det är en fördel om du har grundläggande kunskaper motsvarande KEFs introduktionskurs för ekonomer i intern kontroll.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
22 sep, 2017
Pris

Medlem: 12 000  kr
Icke-medlem: 13 000 kr

Boka före den 24 augusti och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram