Fördjupningskurs i moms

Form: KEF
Mer information: Fördjupningskurs i moms 

Datum & Tid

Datum: 16 maj, 2018 Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Saturnus Konferens

På denna fördjupningskurs görs en grundläggande genomgång av de bestämmelser i momslagen som påverkar den kommunala momshanteringen. Vilka varor och tjänster är skattepliktiga respektive undantagna från skatteplikt, vilka avdragsförbud finns för ingående skatt och i vilken omfattning omfattas kommuner av faktureringsskyldigheten. Vi lägger särskilt fokus på fastigheter, sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning som alla är verksamhetsområden som är undantagna från skatteplikt och svarar för huvuddelen av kommunernas verksamhet.

För verksamhet som är undantagen från skatteplikt får kommunen ersättning för ingående skatt från kommunkontosystemet för "dold" moms kommunen måste ersätta entreprenörer för vid upphandling eller bidrag till verksamhet som de bedriver inom områdena sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning. Vidare måste kommunen återbetala investeringsmoms genom jämkning i kommunkontosystemet vid bl.a försäljning av fastigheter. Kommunens möjlighet att få ersättning och skyldighet att jämka moms i kommunkontosystemet gås noggrant igenom liksom vad effekterna kan bli för kommunen om den pågående utredningen som ser över kommunkontosystemet föreslår sänkta ersättningsnivåer.

Vi kommer också att diskutera några praktiska situationer vid omstrukturering av kommunal verksamhet där momshanteringen har stor betydelse för kommunens kostnader t.ex i samband med försäljning av fastigheter, bolagisering av verksamheter, exploateringsverksamhet, uppförande av idrottsanläggningar och dylikt. Genomgången är tänkt att vara deltagarstyrd.

Under seminariet redovisar vi också nyheter, rättsfall och ställningstaganden från Skatteverket.

Föreläsare

Kursledare är Jan Svensson som har 25 års erfarenhet från kvalificerad skatterådgivning åt kommuner och dess bolag och har tidigare arbetat på dåvarande Svenska Kommunförbundet som sektionschef och på PwC som skatterådgivare åt offentlig sektor. Christina Grape är den andra föreläsaren som arbetar med moms på heltid på PwC och har även hon lång erfarenhet av området.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer, ekonomer, controllers och assistenter som kommer i kontakt med momsfrågor som beslutsfattare eller handläggare i kommunen.

Information

Sista anmälningsdag
16 apr, 2018
Pris

Medlem: 3 900 kr
Icke-medlem: 4 600 kr

Boka före den 16 mars och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram