Framgångsrik heltidsresa med enhetschefer vid vägs ände?

Datum & Tid

Datum: 11 jun, 2021 Tid: 08:45 - 12:00

Samtliga utbildningar hos oss på KEF genomförs på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Sveriges kommuner arbetar för att heltidsarbete ska vara norm inom bland annat äldreomsorgen, en verksamhet där cheferna och personalen har betydande inverkan på kvalitet och ekonomi. I en uppmärksammad examensuppsats ”Chefer vid vägs ände…”, med fokus på enhetschefers arbetssituation, ges en beskrivning av arbetsrelaterade krav som inte står i proportion till de befintliga resurserna. Och samtidigt förväntas just dessa enhetschefer vara drivande i ett omfattande heltidsprojekt som utmanar den gamla kulturen när det gäller schemaläggning och bemanning.

 

Innehåll

Kursinnehåll – Framgångsrik heltidsresa med enhetschefer vid vägs ände? (pdf) 

Om det är möjligt att genomföra en framgångsrik heltidsresa med ”chefer vid vägs ände” är den frågeställning som är i fokus vid detta webbinarie. Vi utgår från aktuell forskning och ett praktiskt case från Ulricehamns kommun där Myrna Palmgren nyligen har utvärderat kommunens arbete.
I Ulricehamns kommun är Heltid som norm en strategi för att säkra kompetensförsörjning. Det ändrade arbetssättet inom äldreomsorgen har genomförts med de äldres behov i centrum och med fortsatt låg kostnadsnivå. En nyligen genomförd utvärdering av kommunens arbete visar på förbättringspotential. Bland annat har det blivit tydligt att enhetscheferna har en nyckelroll och behöver ges rätt förutsättningar.

 

För vem passar webbinariet?

Webbinariet riktar sig till en bred målgrupp: äldreomsorgens chefer på alla nivåer, projektledare, ekonomer – till alla i kommunen som på något sätt är involverade i planering och uppföljning av personalintensiva verksamheter.

 

Föreläsare

Hampus Jendle och Andreas Nilsson tilldelades nyligen KEF:s utmärkelse för ”Årets kommunalekonomiska examensarbete” för sin uppsats med titeln "Chefer vid vägs ände – En fenomenologisk fallstudie om organisatoriska faktorers påverkan på vårdenhetschefers beslut att lämna sin befattning".

Susanne Åhman har arbetat på ledningsnivå i flera kommuner. Bland annat som socialchef, men också som enhetschef. Susanne är nu planeringschef i Ulricehamns kommun och har det övergripande ansvaret för kommunens arbete med att införa heltid som norm.

Myrna Palmgren är doktor i optimeringslära och har hållit utbildningar i bemanningsplanering och schemaläggning under nästan 15 års tid. 2012 utsågs Myrna till Årets Kommunalekonom. Myrna har nyligen gjort en utvärdering av Ulricehamns kommuns arbete med heltid som norm.

 

Niklas Anemo är kanslichef i Kommunalekonomernas förening. Niklas har 25 års erfarenhet från ledningsarbete på strategisk nivå i kommunal sektor, senast som ekonomichef i Ulricehamns kommun.

Information

Sista anmälningsdag
3 jun, 2021
Pris

Pris: 1 400 kr.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram