Framtidens ekonomroll

Form: KEF
Mer information: Framtidens ekonomroll 

Datum & Tid

Datum: 6 sep, 2022 Tid: 10:00 - 11:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning


Detta föredrag bygger på de två projekt som KEF tillsammans med bland annat KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning) i Lund arbetat intensivt med under 2019-2020 och där en skrift/bok var klar under våren 2020 samt ett projekt om framtidens ekonomroll. Vad vi huvudsakligen har kommit fram till genom enkätstudier och intervjuer och hur ekonomerna ser på sin roll kommer att tas upp under detta föredrag bland mycket annat.

 

Innehåll

Framtidens ekonomroll (pdf)

Utbildningen behandlar bl.a. 

  • Kort om projekten och varför de initierades 
  • Hur kommer ekonomrollen att förändras och vad är mest troligt? 
  • Hur digitala är dagens ekonomer och hur ser utvecklingen ut? 
  • Vad kan vi förvänta oss för utveckling de närmsta åren och hur kan Corona-epidemin komma att påverka oss? 

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Roland har omfattande erfarenhet som konsult, utbildare och nu även författare i ämnet. 

 

Målgrupp 

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonomichef, ekonom, controller på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. 

Information

Sista anmälningsdag
30 aug, 2022
Anmälan
Pris

Medlem: 950 kr
Icke-medlem: 1 250  kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram